Korzystanie z uwierzytelniania SAML

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

Specyfikacja Security Assertion Markup Language (SAML) definiuje formaty i protokoły umożliwiające aplikacjom wymianę informacji w formacie XML na potrzeby uwierzytelniania i autoryzacji. Administratorzy organizacji skonfigurowanych do korzystania z logowania jednokrotnego mogą skonfigurować portal dla programistów tak, aby używał uwierzytelniania SAML.

Portal usług dla programistów jest klientem Edge. Oznacza to, że portal nie działa jako samodzielny system. Zamiast tego większość informacji używanych przez portal jest w rzeczywistości przechowywana w Edge. W razie potrzeby portal wysyła żądanie pobrania informacji z Edge lub wysłania ich do Edge.

Domyślnie połączenie między portalem a Edge używa uwierzytelniania podstawowego. Jeśli włączysz uwierzytelnianie przez SAML w Edge, musisz zaktualizować portal, aby korzystać z uwierzytelniania SAML do łączenia się z Edge. Po włączeniu SAML dostęp do interfejsu Edge i interfejsu Edge Management API nadal będzie używać tokenów dostępu OAuth2. Teraz możesz jednak generować te tokeny na podstawie potwierdzeń SAML zwracanych przez dostawcę tożsamości.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Konfigurowanie portalu usług dla programistów obsługi SAML.