ניהול משתמשים

כרגע מוצג התיעוד של Apigee Edge.
כניסה למסמכי התיעוד של Apigee X.
מידע

ניהול של משתמשי הפורטל, כפי שמתואר בקטעים הבאים. למידע נוסף, ראו יצירת חשבון משתמש בפורטל המשולב.

סקירת הדף 'משתמשים'

כדי לגשת לדף המשתמשים:

 1. בסרגל הניווט שבצד, בוחרים פרסום > פורטלים כדי להציג את רשימת הפורטלים.
 2. לוחצים על השורה של הפורטל שאת המשתמשים שלו רוצים לראות.
 3. לוחצים על חשבונות בדף הנחיתה של הפורטל.
  לחלופין, אפשר לבחור באפשרות חשבונות בתפריט הנפתח שבחלק העליון של סרגל הניווט.
 4. לוחצים על הכרטיסייה משתמשים.

מוצגת רשימה של משתמשים.

כפי שמודגש באיור, רשימת המשתמשים מאפשרת:

הצגת פרטים של חשבונות משתמשים

כדי להציג פרטים של חשבונות משתמשים:

 1. נכנסים לדף 'משתמשים'.
 2. לוחצים על השורה של המשתמש שאת פרטי החשבון שלו רוצים לראות.

הדף פרטי חשבון משתמש מוצג.

כפי שמודגש באיור הקודם, דף הפרטים של חשבון משתמש מאפשר:

אם נרשמתם לגרסת הבטא של תכונת הצוותים, בדף פרטי החשבון תוכלו לבצע את המשימות הנוספות הבאות:

הפעלת חשבונות משתמשים

יכול להיות שתצטרכו להפעיל חשבון משתמש באופן ידני במקרים הבאים:

בכל אחד מהתרחישים האלה, הסטטוס של חשבון המשתמש יהיה לא פעיל ברשימת חשבונות המשתמשים.

כדי להפעיל חשבון משתמש מדף פרטי המשתמש:

 1. נכנסים לדף 'משתמשים'.
 2. לוחצים על השורה של חשבון המשתמש שרוצים להפעיל.
 3. לוחצים על .
 4. בתפריט הנפתח, בוחרים באפשרות פעיל.
 5. לוחצים על שמירה.

השבתה של חשבונות משתמשים

יכול להיות שבמקרים מסוימים תצטרכו למנוע מחשבון משתמש את הגישה לפורטל המשולב, באופן זמני או קבוע. במקרה כזה, הסטטוס של חשבון המשתמש יהיה רשום כלא פעיל ברשימת המשתמשים והמשתמש בפורטל לא יוכל להיכנס.

כדי להשבית חשבון משתמש מדף פרטי המשתמש:

 1. נכנסים לדף 'משתמשים'.
 2. לוחצים על השורה של חשבון המשתמש שרוצים להשבית.
 3. לוחצים על .
 4. בוחרים באפשרות לא פעיל בתפריט הנפתח.
 5. לוחצים על שמירה.

מחיקת חשבונות משתמשים

אפשר למחוק חשבון משתמש שכבר לא צריך.

כדי למחוק חשבון משתמש:

 1. נכנסים לדף 'משתמשים'.
 2. מציבים את הסמן מעל חשבון המשתמש שרוצים למחוק כדי להציג את תפריט הפעולות.
 3. לוחצים על כדי למחוק את חשבון המשתמש.
 4. לוחצים על מחיקה בהודעה שמופיעה כדי לאשר את הפעולה.