ניהול משתמשים

אתה צופה בתיעוד של Apigee Edge.
הצג תיעוד של Apigee X.

ניהול משתמשי פורטל, כמתואר בסעיפים הבאים. למידע נוסף, ראו יצירת חשבון משתמש בפורטל המשולב.

לדף המשתמשים

כדי לגשת לדף 'משתמשים':

 1. בוחרים באפשרות פרסום > פורטלים בסרגל הניווט הצדדי כדי להציג את רשימת הפורטלים.
 2. לוחצים על השורה של הפורטל שעבורה רוצים להציג משתמשים.
 3. לוחצים על חשבונות בדף הנחיתה של הפורטל.
  לחלופין, אפשר לבחור באפשרות חשבונות בתפריט הנפתח בסרגל הניווט העליון.
 4. לוחצים על הכרטיסייה משתמשים.

תוצג רשימה של משתמשים.

כפי שמודגש באיור, רשימת המשתמשים מאפשרת לכם:

הצגת הפרטים של חשבון המשתמש

כדי להציג פרטים על חשבון המשתמש:

 1. נכנסים לדף המשתמשים.
 2. לוחצים על השורה של המשתמש שאת הפרטים שלו רוצים להציג.

יוצג הדף פרטים של חשבון המשתמש.

כפי שצוין באיור הקודם, דף הפרטים של חשבון המשתמש מאפשר לכם:

אם נרשמתם לגרסת הבטא של התכונה 'צוותים', דף הפרטים של החשבון מאפשר לכם לבצע את המשימות הנוספות הבאות:

הפעלת חשבונות משתמשים

ייתכן שיהיה צורך להפעיל חשבון משתמש באופן ידני בתרחישים הבאים:

בכל אחד מהתרחישים, הסטטוס של חשבון המשתמש מופיע כלא פעיל ברשימת חשבונות המשתמשים.

כדי להפעיל חשבון משתמש מדף פרטי המשתמש:

 1. נכנסים לדף המשתמשים.
 2. לוחצים על השורה של חשבון המשתמש שרוצים להפעיל.
 3. לוחצים על .
 4. בוחרים באפשרות פעיל בתפריט הנפתח.
 5. לוחצים על שמירה.

השבתת חשבונות משתמשים

לפעמים צריך למנוע מחשבון משתמש לגשת לפורטל המשולב, באופן זמני או קבוע. במקרה כזה, הסטטוס של חשבון המשתמש מופיע כלא פעיל ברשימת המשתמשים, ומשתמש הפורטל לא יכול להיכנס לחשבון.

כדי להשבית חשבון משתמש מדף פרטי המשתמש:

 1. נכנסים לדף המשתמשים.
 2. לוחצים על השורה של חשבון המשתמש שרוצים להשבית.
 3. לוחצים על .
 4. בוחרים באפשרות לא פעיל בתפריט הנפתח.
 5. לוחצים על שמירה.

מחיקת חשבונות משתמשים

ניתן למחוק חשבון משתמש שכבר אין בו צורך.

כדי למחוק חשבון משתמש:

 1. נכנסים לדף המשתמשים.
 2. מציבים את הסמן מעל חשבון המשתמש שרוצים למחוק כדי להציג את תפריט הפעולות.
 3. לוחצים על כדי למחוק את חשבון המשתמש.
 4. לוחצים על מחיקה בהודעה כדי לאשר את הפעולה.