Thêm và quản lý tài khoản người dùng

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Trước khi người dùng có thể bắt đầu làm việc với cổng Dịch vụ dành cho nhà phát triển của bạn, họ cần được thêm vào hệ thống. Theo mặc định, mọi người dùng đều có thể đăng ký trên cổng thông tin dành cho nhà phát triển bằng cách chọn đường liên kết Đăng ký trong trình đơn cổng thông tin. Sau đó, tài khoản của người dùng sẽ được xác thực tự động và được chỉ định vai trò của người dùng đã xác thực.

Bạn có thể tuỳ chỉnh cổng thông tin dành cho nhà phát triển để chỉ những người dùng có đặc quyền của quản trị viên mới có thể thêm tài khoản người dùng. Trong trường hợp đó, quản trị viên cần thêm tài khoản người dùng theo cách thủ công. Quản trị viên cũng có thể cần thêm tài khoản người dùng theo cách thủ công cho nhà phát triển nội bộ hoặc thêm nhà phát triển thay mặt cho khách hàng.

Sau khi bạn thêm tài khoản người dùng, quản trị viên có thể chỉ định vai trò cho tài khoản người dùng. Điều này sẽ liên kết các đặc quyền của vai trò đó với tài khoản. Ngoài ra, quản trị viên có thể quản lý một tài khoản người dùng hiện có, bao gồm chỉnh sửa hồ sơ người dùng cho tài khoản, xoá tài khoản, chặn hoặc bỏ chặn tài khoản hoặc chỉ định vai trò mới cho tài khoản. Quản trị viên cũng có thể chỉ định điều sẽ xảy ra với tài khoản người dùng và nội dung liên quan (ví dụ: các mục trên blog và bài đăng trên diễn đàn) khi tài khoản bị huỷ.

Cổng thông tin cho nhà phát triển có thể tự động gửi email cho người dùng khi sự kiện xảy ra. Ví dụ: cổng thông tin có thể gửi email khi người dùng được thêm, tài khoản bị chặn hoặc tài khoản bị huỷ. Là một phần của việc quản lý người dùng, bạn có thể kiểm soát nội dung và định dạng của các email này. Xem phần Định cấu hình email để biết thêm thông tin.

Để tìm hiểu cách quản lý quy trình đăng ký; tuỳ chỉnh email đăng ký; chặn địa chỉ IP đăng ký; cũng như tạo, quản lý và chặn tài khoản người dùng, hãy xem video này.

Kiểm soát những người có thể đăng ký tài khoản

Theo mặc định, mọi người dùng đều có thể tạo tài khoản trong cổng thông tin dành cho nhà phát triển bằng cách nhấp vào đường liên kết Đăng ký.

Cách kiểm soát những người có thể đăng ký tài khoản:

 1. Đăng nhập vào cổng thông tin của bạn với tư cách là người dùng có đặc quyền của quản trị viên hoặc tạo nội dung.
 2. Chọn Cấu hình > Mọi người > Cài đặt tài khoản trong trình đơn quản trị Drupal. Thao tác này sẽ mở ra trang Cài đặt tài khoản.
 3. Nhấp vào lựa chọn đăng ký phù hợp trong phần "Ai có thể đăng ký tài khoản" trong phần Đăng ký và huỷ. Có các lựa chọn sau:
  • Chỉ quản trị viên: Chỉ quản trị viên mới có thể đăng ký tài khoản người dùng.
  • Khách truy cập: Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký. Đây là lựa chọn mặc định.
  • Khách truy cập, nhưng bắt buộc phải được quản trị viên phê duyệt: Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký, nhưng quản trị viên cần phải cấp quyền cho tài khoản.
 4. Chọn hoặc bỏ chọn hộp đánh dấu Yêu cầu xác minh email khi khách truy cập tạo một tài khoản. Khi bỏ đánh dấu hộp này, nhà phát triển sẽ ngay lập tức đăng nhập vào cổng thông tin sau khi đăng ký. Khi đánh dấu vào ô này, người dùng sẽ nhận được một email mà họ dùng để xác thực địa chỉ email trước khi có thể đăng nhập.
 5. Nhấp vào Lưu cấu hình.

Thêm tài khoản người dùng

Tuỳ thuộc vào cấu hình cổng thông tin của bạn, quản trị viên phải thêm người dùng theo cách thủ công hoặc người dùng có thể tự thêm người dùng bằng cách chọn đường liên kết Đăng ký trên cổng thông tin dành cho nhà phát triển.

Thêm tài khoản người dùng theo cách thủ công

Cách thêm tài khoản người dùng theo cách thủ công:

 1. Đăng nhập vào cổng thông tin của bạn với tư cách là người dùng có đặc quyền của quản trị viên hoặc tạo nội dung.
 2. Hãy chọn Mọi người > Thêm người dùng trong trình đơn quản trị của Drupal.
 3. Nhập nội dung cho người dùng vào các trường Tên, Họ, Tên người dùng, Địa chỉ email và Mật khẩu, đồng thời cho biết bạn chấp nhận thoả thuận của người dùng.
 4. Đặt Trạng thái và vai trò cho người dùng (không bắt buộc).
 5. Chọn Thông báo cho người dùng về tài khoản mới để tạo email tự động được gửi cho người dùng.
 6. Nhấp vào Tạo tài khoản.

Đăng ký người dùng từ cổng thông tin dành cho nhà phát triển

Cách đăng ký người dùng qua cổng thông tin dành cho nhà phát triển:

 1. Người dùng chọn Đăng ký trên trang chủ cổng thông tin dành cho nhà phát triển.
 2. Trang đăng ký xuất hiện.
 3. Người dùng nhập thông tin bắt buộc rồi chọn Tạo tài khoản mới.
  Tuỳ thuộc vào chế độ cài đặt đăng ký tài khoản mới, khi tài khoản mới được tạo, người dùng sẽ nhận được email chào mừng tự động.

Tự động gửi thông báo dành cho quản trị viên khi người dùng mới đăng ký

Theo mặc định, khi người dùng mới đăng ký trên cổng thông tin, họ sẽ nhận được email. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Định cấu hình email.

Tuy nhiên, theo mặc định, quản trị viên cổng thông tin sẽ không được thông báo khi người dùng mới đăng ký. Ví dụ: nếu bạn định cấu hình cổng thông tin sao cho người dùng mới cần có sự phê duyệt quản trị để kích hoạt tài khoản của họ, bạn cần đảm bảo rằng quản trị viên sẽ nhận được thông báo khi tài khoản mới được tạo. Nếu không, tài khoản người dùng sẽ vẫn không hoạt động.

Cách thông báo cho quản trị viên khi người dùng mới đăng ký tài khoản:

 1. Đăng nhập vào cổng thông tin của bạn với tư cách là người dùng có đặc quyền của quản trị viên hoặc tạo nội dung.
 2. Chọn Cấu hình > Mọi người > Thông báo của quản trị viên trong trình đơn quản trị Drupal.
 3. Trong Cảnh báo người dùng, hãy chỉ định người nhận email. Bạn có thể chuyển đến:
  • Gửi đến địa chỉ email tuỳ chỉnh
  • Gửi đến một vai trò cụ thể. Nếu chọn chế độ này, bạn nên tạo một vai trò mới. Ngược lại, nếu bạn chọn một vai trò như Quản trị viên, thì tất cả quản trị viên đều sẽ nhận được email và có thể không phải quản trị viên nào cũng nhận được email đó.
  • Cả hai
 4. Chỉnh sửa tiêu đề và nội dung thư.
 5. Chọn gửi email khi:
  • Nhận email khi tạo người dùng.
  • Nhận email khi tạo và cập nhật người dùng.
 6. Nhấp vào Lưu cấu hình.

Quản lý tài khoản người dùng

Quản trị viên có thể quản lý tài khoản người dùng để đặt thông tin người dùng, đặt lại mật khẩu, kích hoạt tài khoản, huỷ hoặc tạm ngưng tài khoản và thực hiện các thao tác khác.

Cách chỉnh sửa hồ sơ người dùng cho tài khoản người dùng:

 1. Đăng nhập vào cổng thông tin của bạn với tư cách là người dùng có đặc quyền của quản trị viên hoặc tạo nội dung.
 2. Chọn Mọi người trong trình đơn quản trị của Drupal.
 3. Hãy dùng vùng bộ lọc ở đầu trang để lọc chế độ hiển thị người dùng theo một tên người dùng, địa chỉ email, trạng thái hoặc quyền cụ thể. Theo mặc định, bộ lọc "any" sẽ được chọn cho các bộ lọc này. Trong trường hợp đó, tất cả người dùng sẽ được liệt kê trên trang.

 4. Nhấp vào Chỉnh sửa trong hàng Tên người dùng cho tài khoản người dùng. Thao tác này sẽ mở ra một khung hiển thị có thể chỉnh sửa cho hồ sơ của người dùng.
 5. Thay đổi dữ liệu hồ sơ người dùng nếu thích hợp.
 6. Nhấp vào Lưu.

Thêm CAPTCHA

Bạn có thể thêm hình ảnh xác thực CAPTCHA vào trang đăng nhập và các trang khác bằng cách bật các mô-đun CAPTCHAreCAPTCHA của Drupal. Mô-đun reCAPTCHA hỗ trợ thêm dịch vụ reCAPTCHA miễn phí của Google.

Drupal hỗ trợ các mô-đun CAPTCHA khác, chẳng hạn như CAPTCHA hình ảnh mà bạn cũng có thể sử dụng trên cổng thông tin.

Video: Xem video ngắn về cách bật hình ảnh xác thực (CAPTCHA) trong cổng thông tin của nhà phát triển.

Cách bật reCAPTCHA:

 1. Đăng nhập vào cổng thông tin của bạn với tư cách là người dùng có đặc quyền của quản trị viên hoặc tạo nội dung.
 2. Chọn Mô-đun trong trình đơn của Drupal.
 3. Bật cả mô-đun CAPTCHAreCAPTCHA.
 4. Đăng ký sử dụng khoá reCAPTCHA của Google tại https://www.google.com/recaptcha/intro/index.html.
 5. Chọn Cấu hình > Mọi người > CAPTCHA > reCAPTCHA trong trình đơn Drupal.
 6. Nhập Khoá công khai (Khoá trang web của Google) và Khoá riêng tư (Khoá bí mật của Google). Bạn có thể để nguyên các chế độ cài đặt còn lại với giá trị mặc định.
 7. Chọn Configuration > People > CAPTCHA để đặt vị trí bạn muốn biểu mẫu reCAPTCHA hiển thị. Theo mặc định, tên này xuất hiện trên biểu mẫu đăng nhập và biểu mẫu đăng ký của người dùng.
 8. Trên trang đó, hãy đặt Loại thử thách cho mỗi biểu mẫu.
 9. Lưu các thay đổi.

Thêm trang Điều khoản và điều kiện

Bạn có thể thêm trang Điều khoản và điều kiện vào cổng thông tin dành cho nhà phát triển. Trang này phải được người dùng chấp nhận khi họ đăng nhập thì mới được phép truy cập vào cổng thông tin này. Nếu sau đó bạn thay đổi trang Điều khoản và điều kiện, người dùng sẽ được yêu cầu chấp nhận các điều khoản và điều kiện đã cập nhật vào lần tiếp theo họ đăng nhập.

Việc triển khai trang Điều khoản và điều kiện sẽ sử dụng mô-đun Pháp lý của Drupal. Mô-đun đó mang đến một cách linh hoạt để tạo trang Điều khoản và điều kiện, theo dõi nhật ký sửa đổi của các điều khoản và điều kiện cũng như theo dõi những người dùng đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện đó.

Sau khi tạo, trang Điều khoản và điều kiện sẽ có URL <siteURL>/legal.

Cách bật mô-đun Legal:

 1. Đăng nhập vào cổng thông tin của bạn với tư cách là người dùng có đặc quyền của quản trị viên.
 2. Chọn Mô-đun trong trình đơn quản trị Drupal. Danh sách tất cả các mô-đun Drupal đã cài đặt sẽ xuất hiện.
 3. Di chuyển xuống phía dưới trang và chọn hộp đánh dấu bên cạnh Mô-đun pháp lý.
 4. Nhấp vào Lưu cấu hình.

Để tạo trang Điều khoản và điều kiện:

 1. Đăng nhập vào cổng thông tin của bạn với tư cách là người dùng có đặc quyền của quản trị viên.
 2. Chọn Cấu hình > Mọi người > Pháp lý trong trình đơn quản trị Drupal.
  Mục này trong trình đơn chỉ xuất hiện khi bật mô-đun Legal (Pháp lý). Hộp trên cùng trên trang, trong phần Phiên bản/Bản sửa đổi gần đây nhất, hiển thị các điều khoản và điều kiện hiện tại. Nếu bạn chưa xác định các điều khoản và điều kiện, thì khu vực này sẽ bị ban đầu. Bạn tạo một phiên bản mới trong vùng Điều khoản và điều kiện trong phần Tạo phiên bản mới/Bản dịch.
 3. Nhập điều khoản dịch vụ của bạn vào vùng Điều khoản và điều kiện.
 4. Chọn cách bạn muốn hiển thị các điều khoản và điều kiện trên trang: Hộp cuộn, Hộp cuộn (CSS), Văn bản HTML hoặc Đường liên kết đến trang.
 5. Bạn có thể thêm các hộp đánh dấu bổ sung và vùng văn bản mô tả những thay đổi mới nhất của mình.
 6. Chọn Xem trước để xem trước điều khoản và điều kiện của bạn trong vùng Điều khoản và điều kiện sử dụng dưới Phiên bản/Bản sửa đổi gần đây nhất hoặc Lưu để lưu chúng.

Để theo dõi các thay đổi và chấp nhận Điều khoản và điều kiện:

 1. Đăng nhập vào cổng thông tin của bạn với tư cách là người dùng có đặc quyền của quản trị viên.
 2. Chọn Cấu hình > Mọi người > Pháp lý trong trình đơn quản trị Drupal.
 3. Chọn thẻ Nhật ký điều khoản và điều kiện để xem nhật ký sửa đổi của các điều khoản và điều kiện.
 4. Chọn thẻ Đã chấp nhận để xem danh sách những người dùng đã chấp nhận từng phiên bản của các điều khoản và điều kiện.

Chuyển hướng người dùng khi đăng nhập

Theo mặc định, khi đăng nhập vào cổng thông tin, người dùng sẽ được chuyển hướng đến trang hiển thị thông tin của họ, chẳng hạn như họ và tên. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng mô-đun Quy tắc Drupal để thêm một quy tắc nhằm tự động chuyển hướng người dùng đến một trang khác. Ví dụ: bạn có thể chuyển hướng người dùng đến trang liệt kê mọi ứng dụng của họ hoặc đến trang chủ của cổng thông tin.

Để có thể tạo quy tắc chuyển hướng, bạn phải đảm bảo rằng bạn đã bật tất cả mô-đun Drupal cần thiết.

Bật các mô-đun Drupal cần thiết:

 1. Đăng nhập vào cổng thông tin của bạn với tư cách là người dùng có đặc quyền của quản trị viên.
 2. Chọn Mô-đun trong trình đơn quản trị Drupal.
 3. Bật các mô-đun sau đây nếu chưa bật:
  • Bí danh "tôi" (xuất hiện ở đầu danh sách mô-đun, không phải ở vị trí theo thứ tự bảng chữ cái như tất cả các mô-đun khác)
  • LoginToboggan
  • Quy tắc
  • Giao diện người dùng quy tắc
 4. Nhấp vào Lưu cấu hình.
  Bạn có thể thấy các mô-đun bắt buộc khác được bật tự động.

Tạo quy tắc chuyển hướng đăng nhập:

 1. Đăng nhập vào cổng thông tin của bạn với tư cách là người dùng có đặc quyền của quản trị viên.
 2. Chọn Cấu hình > Quy trình công việc > Quy tắc trong trình đơn quản trị Drupal.
 3. Chọn + Thêm quy tắc mới trên trang Quy tắc.
 4. Chỉ định tên của quy tắc: Chuyển hướng đăng nhập.
 5. Nếu muốn, hãy chỉ định một thẻ làm thông tin đăng nhập.
 6. Trong hộp thả xuống React on event, hãy chọn User > User has sign in (Người dùng > Người dùng đã đăng nhập).
 7. Chọn Lưu
  Trang Quy tắc chỉnh sửa phản ứng sẽ xuất hiện. Bạn đã thiết lập sự kiện này ở bước trước, vì vậy, sự kiện sẽ hiện thông báo trong phần Sự kiện là "Người dùng đã đăng nhập". Để trống Điều kiện cho quy tắc này.
 8. Trong mục Hành động, hãy chọn + Thêm hành động.
 9. Chọn Hệ thống > Chuyển hướng trang trong trình đơn thả xuống.
  Trang Thêm hành động mới thay đổi bố cục để cho phép bạn chỉ định URL chuyển hướng.
 10. Trong mục Giá trị, hãy chỉ định user/[account:uid]/apps.
  [account:uid] là mẫu thay thế tương ứng với mã cổng thông tin của người dùng. Để xem danh sách đầy đủ các mẫu thay thế, chọn Mẫu thay thế trong hộp Nhập giá trị.
 11. Nhấp vào Lưu để quay lại trang Quy tắc chỉnh sửa phản ứng. Trang đó sẽ xuất hiện như sau:
 12. Nhấp vào Lưu thay đổi.
  Để chỉnh sửa quy tắc vào lúc khác, hãy chọn Quy tắc trên trang Cấu hình, rồi chọn Chuyển hướng đăng nhập trong danh sách quy tắc.

Giờ đây, khi người dùng đăng nhập, họ sẽ được chuyển hướng đến trang liệt kê tất cả ứng dụng của họ. Thay vào đó, nếu bạn muốn chuyển hướng họ đến trang chủ của cổng thông tin, hãy chỉnh sửa Giá trị bạn đã đặt ở trên trong bước 11 để chỉ định URL của trang chủ cổng thông tin của bạn. Ví dụ: http://dev-myCompany.devcổng.apigee.io/.

Đặt vai trò và quyền của người dùng

Vai trò xác định một nhóm quyền cụ thể để cho phép người dùng thực hiện một số hoạt động nhất định. Bạn cấp đặc quyền cho một người dùng hoặc nhóm người dùng bằng cách chỉ định người dùng đó vào vai trò có các quyền cần thiết. Quản trị viên quản lý các vai trò, bao gồm cả việc thiết lập quyền cho các vai trò, trên cổng thông tin dành cho nhà phát triển.

Theo mặc định, Drupal tạo 2 vai trò:

 • người dùng ẩn danh – Vai trò của bất kỳ người dùng nào chưa đăng nhập. Người dùng ẩn danh sẽ bị ngăn thực hiện hầu hết các hành động.
 • Người dùng được xác thực – Vai trò mặc định được chỉ định cho tất cả người dùng. Bạn có thể chỉ định người dùng cho các vai trò khác, nhưng người dùng sẽ luôn được chỉ định vai trò này.

Ngoài ra, Apigee đã thêm vai trò quản trị viên. Chỉ định người dùng vào vai trò quản trị viên để cấp cho họ quyền quản trị đối với cổng thông tin này.

Thông thường, bạn thêm vai trò vào cổng thông tin của mình để có thể phân biệt các quyền dựa trên các kiểu người dùng khác nhau. Một người dùng có thể có một vai trò duy nhất hoặc có nhiều vai trò. Tất cả người dùng đều được chỉ định vai trò của người dùng đã xác thực. Tuy nhiên, nếu muốn chỉ định người dùng cho các vai trò khác, bạn phải thêm logic vào cổng thông tin của mình hoặc chỉ định vai trò theo cách thủ công.

Cách xem tất cả vai trò và quyền:

 1. Đăng nhập vào cổng thông tin của bạn với tư cách là người dùng có đặc quyền của quản trị viên hoặc tạo nội dung.
 2. Chọn Mọi người > Quyền > Vai trò trong trình đơn quản trị Drupal.

Cách thêm vai trò mới:

 1. Chọn Mọi người > Quyền > Vai trò.
 2. Nhập tên vai trò mới vào hộp văn bản ở phía trên nút Thêm vai trò trên trang Mọi người.
 3. Nhấp vào Thêm vai trò.

Cách chỉnh sửa một vai trò:

 1. Chọn Mọi người > Quyền > Vai trò.
 2. Nhấp vào chỉnh sửa vai trò trong hàng của vai trò thích hợp trên trang Mọi người.
 3. Thay đổi tên vai trò, nếu phù hợp.
 4. Nhấp vào Lưu.

Cách xoá một vai trò:

 1. Chọn Mọi người > Quyền > Vai trò.
 2. Nhấp vào chỉnh sửa vai trò trong hàng của vai trò thích hợp trên trang Mọi người.
 3. Nhấp vào Xoá vai trò.

Cách thêm người dùng vào một vai trò:

 1. Đăng nhập vào cổng thông tin của bạn với tư cách là người dùng có đặc quyền của quản trị viên hoặc tạo nội dung.
 2. Chọn Mọi người trong trình đơn quản trị của Drupal.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa trong hàng Tên người dùng cho tài khoản người dùng. Thao tác này sẽ mở ra một khung hiển thị có thể chỉnh sửa cho hồ sơ của người dùng.
 4. Chọn tất cả vai trò cho người dùng nếu thích hợp.
 5. Nhấp vào Lưu.

Cách thay đổi quyền của một vai trò:

 1. Chọn Mọi người > Quyền > Vai trò.
 2. Nhấp vào thẻ Quyền trên trang Mọi người.
  Bạn sẽ thấy bảng vai trò và quyền. Dấu kiểm trong bảng cho biết vai trò nào được chỉ định quyền nào.

 3. Đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu hộp đánh dấu để cấp hoặc thu hồi quyền liên kết đối với vai trò đó.
  Ví dụ: để ngăn việc xác thực người dùng không thể tạo hoặc xoá ứng dụng, hãy cuộn xuống phần DevConnet Developer Apps của bảng quyền rồi bỏ đánh dấu các ô cho phần Tạo ứng dụng dành cho nhà phát triểnXoá ứng dụng dành cho nhà phát triển trong phần Người dùng đã xác thực.
 4. Nhấp vào Lưu quyền.

Tuỳ chỉnh các trường trên biểu mẫu dùng để đăng ký người dùng

Khi người dùng đăng ký tài khoản trên cổng thông tin, cổng này sẽ hiển thị trang đăng ký mặc định với các trường Tên, Họ, Tên người dùng, Địa chỉ email và Mật khẩu. Là nhà cung cấp API, bạn nên sửa đổi biểu mẫu này để nhắc người dùng cung cấp thêm thông tin như tên công ty, địa chỉ gửi thư hoặc thông tin khác. Cổng thông tin cho phép bạn thêm trường mới vào biểu mẫu này. Các trường này có thể là:

 • Bắt buộc hoặc không bắt buộc
 • Được hiển thị bằng các phần tử HTML khác nhau, chẳng hạn như hộp văn bản, nút chọn, hộp kiểm, v.v.
 • Có thể thiết lập để xuất hiện ở vị trí bất kỳ trên biểu mẫu

Để tìm hiểu cách tuỳ chỉnh biểu mẫu đăng ký người dùng có trên cổng thông tin dành cho nhà phát triển, hãy xem video này.

Ví dụ: bạn có thể thêm trường bắt buộc cho Tên công ty hoặc trường không bắt buộc cho Số điện thoại. Hoặc bạn có thể thêm vài trường, cả trường không bắt buộc và trường bắt buộc.

Hình ảnh sau đây cho thấy trường bắt buộc cho Tên công ty đã được thêm vào biểu mẫu:

Là quản trị viên của cổng thông tin, bạn có thể xem và chỉnh sửa thông tin của người dùng, bao gồm cả mọi trường tùy chỉnh, bằng cách:

 1. Chọn Người trong trình đơn quản trị của Drupal trên cổng thông tin.
 2. Chọn Chỉnh sửa trong hàng tương ứng với tên của người dùng.

Đây là cách chính mà trong vai trò quản trị viên, bạn có thể truy cập vào thông tin người dùng.

Theo mặc định, khi bạn thêm các trường mới vào biểu mẫu, các giá trị của trường sẽ không được tải lên Edge. Tuy nhiên, bạn có thể định cấu hình cổng thông tin để tải các giá trị đó lên khi người dùng gửi biểu mẫu. Điều đó có nghĩa là bạn có thể xem các trường đó trên Edge hoặc sử dụng Edge Management API để truy cập vào các trường đó bằng một tập lệnh.

Ví dụ: hãy xem các trường biểu mẫu mới trong giao diện người dùng quản lý Edge bằng cách chuyển đến mục Publish > Developers (Xuất bản > Nhà phát triển) rồi chọn tên người dùng. Các giá trị mới của trường sẽ xuất hiện trong phần Thuộc tính tuỳ chỉnh của trang cùng với tên tương ứng với tên nội bộ của trường:

Cách thêm một trường vào biểu mẫu đăng ký người dùng:

 1. Đăng nhập vào cổng thông tin của bạn với tư cách là người dùng có đặc quyền của quản trị viên hoặc tạo nội dung.
 2. Chọn Cấu hình > Mọi người > Cài đặt tài khoản trong trình đơn quản trị Drupal.
 3. Chọn nút Quản lý trường ở đầu trang.
 4. Di chuyển xuống phần Thêm trường mới trên trang:
 5. Định cấu hình trường. Ví dụ: đối với trường Tên công ty hiển thị ở trên, hãy sử dụng các chế độ cài đặt sau:
 6. Chọn Lưu.
 7. Vì đây là trường văn bản, nên bạn sẽ được nhắc chỉ định độ dài tối đa của trường đó.
 8. Nhập độ dài tối đa rồi chọn Lưu cài đặt trường.
 9. Một trang mới sẽ xuất hiện cho phép bạn chỉ định thêm thông tin cho trường, bao gồm:
  • Hộp kiểm để đặt trường này là trường bắt buộc.
  • Một hộp kiểm để chỉ định hiển thị trường.
  • Văn bản trợ giúp (không bắt buộc) sẽ xuất hiện trong cửa sổ bật lên trong biểu mẫu.
  • Chế độ cài đặt khác.
 10. Hãy nhớ chọn hộp kiểm để nhập vào trường bắt buộc.
 11. Nếu bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào trên trang này, hãy lưu các chế độ cài đặt của bạn.
  Bạn có thể phải xoá bộ nhớ đệm của trình duyệt thì trường mới xuất hiện trên biểu mẫu.

Cách sắp xếp lại thứ tự của các thuộc tính trên biểu mẫu:

Theo mặc định, các trường bắt buộc mới sẽ xuất hiện trong biểu mẫu sau trường Họ. Các trường không bắt buộc sẽ xuất hiện ở cuối biểu mẫu, sau các trường mật khẩu.

 1. Đăng nhập vào cổng thông tin của bạn với tư cách là người dùng có đặc quyền của quản trị viên hoặc tạo nội dung.
 2. Chọn Cấu hình > Mọi người > Cài đặt tài khoản trong trình đơn quản trị Drupal.
 3. Chọn nút Quản lý trường ở đầu trang.
 4. Chọn biểu tượng dấu cộng, + trong cột Nhãn rồi kéo trường đó đến vị trí bạn muốn hiển thị trường đó trong biểu mẫu.
 5. Lưu các thay đổi.

Lưu giá trị của trường biểu mẫu dưới dạng thuộc tính tuỳ chỉnh dành cho nhà phát triển trong Edge

Bạn có thể lưu các giá trị của trường biểu mẫu vào thuộc tính tuỳ chỉnh dành cho nhà phát triển trong Edge. Bạn có thể xem và quản lý các thuộc tính tuỳ chỉnh cho một nhà phát triển như mô tả trong bài viết Quản lý nhà phát triển ứng dụng.

Sau khi lưu thuộc tính tuỳ chỉnh của nhà phát triển, bạn có thể sử dụng Chính sách đối với thực thể truy cập, chẳng hạn như để cho phép hành vi động dựa trên các giá trị thuộc tính tuỳ chỉnh.

Để tìm hiểu cách lưu giá trị của trường biểu mẫu dưới dạng thuộc tính tuỳ chỉnh dành cho nhà phát triển, hãy xem video này.

Cách lưu các giá trị của trường dưới dạng thuộc tính tuỳ chỉnh dành cho nhà phát triển trong Edge:

 1. Đăng nhập vào cổng thông tin của bạn với tư cách là người dùng có đặc quyền của quản trị viên hoặc tạo nội dung.
 2. Chọn Cấu hình > Cổng nhà phát triển > Thuộc tính của nhà phát triển trong trình đơn quản trị Drupal.
  Danh sách các trường có sẵn sẽ xuất hiện.
 3. Chọn trường mà bạn muốn lưu trữ làm thuộc tính trong Edge, chẳng hạn như Tên công ty.
 4. Đặt hộp đánh dấu Persist this field as an attribute in Edge (Duy trì trường này dưới dạng một thuộc tính trong Edge).
 5. Chỉ định Tên thuộc tính cạnh. Đây là tên xuất hiện trong cột Tên của bảng Thuộc tính tuỳ chỉnh cho người dùng.
 6. Chỉ định hành vi cho trường trống/
 7. Chọn chuỗi Convert value to true|false (Chuyển đổi giá trị thành true|false) nếu bạn muốn truyền giá trị dưới dạng boolean và chuyển đổi giá trị đó thành một chuỗi true hoặc false trước khi gửi sang Edge.
 8. Nhấp vào Lưu cấu hình.
  Giờ đây, thuộc tính tuỳ chỉnh sẽ được tải lên Edge khi người dùng gửi biểu mẫu. Với tư cách là quản trị viên, bạn muốn thay đổi giá trị của một trường tuỳ chỉnh, hãy thực hiện việc này từ cổng thông tin chứ không phải từ Edge.

Tạo ứng dụng mặc định khi người dùng đăng ký tài khoản mới

Bạn có thể tự động tạo ứng dụng mặc định khi người dùng đăng ký tài khoản cổng thông tin mới. Khi người dùng đăng nhập lần đầu tiên, ứng dụng này sẽ xuất hiện trên trang Ứng dụng của tôi. Tuỳ thuộc vào quyền được chỉ định cho vai trò của người dùng, bạn có thể cho phép người dùng thêm ứng dụng bổ sung hoặc đây có thể là ứng dụng duy nhất mà người dùng có thể sử dụng.

Bạn có toàn quyền kiểm soát các thuộc tính của ứng dụng mặc định, bao gồm:

 • Các sản phẩm API có trong ứng dụng
 • Trạng thái ứng dụng: đang chờ xử lý hoặc đã phê duyệt
 • URL gọi lại, nếu cần
 • Thông số tùy chỉnh được áp dụng cho ứng dụng

Cách bạn kiểm soát việc tạo ứng dụng mặc định là tạo quy tắc bằng cách sử dụng mô-đun Quy tắc Drupal. Quy tắc cho phép bạn xác định một hành động diễn ra để phản hồi một sự kiện trên cổng thông tin. Trong trường hợp này, sự kiện là một người dùng đăng ký tài khoản trên cổng thông tin. Thao tác cần làm là tạo một ứng dụng mặc định cho người dùng.

Phần Tuỳ chỉnh các trường biểu mẫu dùng để đăng ký ứng dụng mô tả cách thêm thuộc tính tuỳ chỉnh dùng để định cấu hình ứng dụng. Các thuộc tính này có thể là không bắt buộc hoặc bắt buộc, tuỳ thuộc vào cách bạn xác định các thuộc tính đó. Nếu đã tạo bất kỳ thuộc tính tuỳ chỉnh nào của ứng dụng, bạn có thể đặt các thuộc tính đó khi xác định ứng dụng mặc định.

Bật các mô-đun quy tắc của Drupal:

 1. Đăng nhập vào cổng thông tin của bạn với tư cách là người dùng có đặc quyền của quản trị viên.
 2. Chọn Mô-đun trong trình đơn quản trị Drupal
 3. Bật các mô-đun sau đây nếu chưa bật:
  • Bí danh "tôi" (xuất hiện ở đầu danh sách mô-đun, không phải ở vị trí theo thứ tự bảng chữ cái như tất cả các mô-đun khác)
  • LoginToboggan
  • Quy tắc
  • Giao diện người dùng quy tắc
 4. Nhấp vào Lưu cấu hình.
  Bạn có thể thấy các mô-đun bắt buộc khác được bật tự động.

Tạo một quy tắc để thêm ứng dụng mặc định:

 1. Đăng nhập vào cổng thông tin của bạn với tư cách là người dùng có đặc quyền của quản trị viên.
 2. Chọn Cấu hình > Quy trình làm việc > Quy tắc trong trình đơn quản trị Drupal.
 3. Chọn nút +Thêm quy tắc mới.
 4. Chỉ định Tên của quy tắc.
 5. Bạn có thể chỉ định thông tin đăng nhập trong trường Thẻ hoặc bất kỳ thẻ nào khác mà bạn muốn sử dụng để phân loại quy tắc (không bắt buộc).
 6. Trong hộp thả xuống Phản ứng trên sự kiện, hãy chọn Người dùng > Sau khi lưu tài khoản người dùng mới.
 7. Chọn Lưu.
  Trang chỉnh sửa quy tắc sẽ xuất hiện. Bạn đã thiết lập sự kiện ở bước trước, vì vậy, sự kiện sẽ có thông báo "Sau khi lưu tài khoản người dùng mới" trong phần Sự kiện.
 8. Để trống mục Điều kiện cho quy tắc này.
 9. Trong Thao tác, hãy chọn + Thêm hành động.
 10. Chọn Devconnect > Create a developer app (Nhà phát triển > Tạo ứng dụng dành cho nhà phát triển) trong trình đơn thả xuống.
  Trang Thêm hành động mới thay đổi bố cục để cho phép bạn định cấu hình ứng dụng.
 11. Trong mục Tên API, hãy chỉ định tên của ứng dụng mặc định. Ví dụ: sử dụng [account:field_last_name] Ứng dụng.
  Giá trị [account:field_last_name] là mẫu thay thế tương ứng với họ của người dùng. Để xem danh sách đầy đủ các mẫu thay thế, hãy chọn các mẫu Thay thế trong hộp nhập Giá trị.
 12. Đặt UID của nhà phát triển thành [account:uid]. Giá trị này là bắt buộc để liên kết người dùng với ứng dụng.
 13. Đặt Trạng thái của ứng dụng thành đang chờ xử lý hoặc đã được phê duyệt. Đặt trạng thái này thành đang chờ xử lý nếu quản trị viên vẫn muốn phê duyệt ứng dụng trước khi người dùng có thể sử dụng ứng dụng để truy cập vào các API của bạn.
 14. Nếu cần, hãy đặt URL gọi lại cho ứng dụng. Trường này chỉ xuất hiện nếu bạn đã định cấu hình các ứng dụng để yêu cầu URL gọi lại. Để biết thêm thông tin về cách định cấu hình URL gọi lại, hãy xem phần Định cấu hình cách xử lý URL gọi lại.
 15. Nếu bạn đã xác định bất kỳ thuộc tính tuỳ chỉnh nào của ứng dụng (không bắt buộc hoặc bắt buộc), hãy thiết lập các thuộc tính đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tuỳ chỉnh các trường biểu mẫu dùng để đăng ký ứng dụng.
 16. Chỉ định Sản phẩm API có trong ứng dụng.
  Vùng văn bản Giá trị phải liệt kê từng sản phẩm API trên một dòng riêng, không có dấu phẩy hoặc dấu phân cách khác. Danh sách các sản phẩm API hiện có xuất hiện ở phía trên vùng văn bản Giá trị.
 17. Nhấp vào Lưu để quay lại trang Quy tắc chỉnh sửa.
 18. Nhấp vào Lưu thay đổi.
 19. Để chỉnh sửa quy tắc vào lúc khác, hãy chọn Cấu hình > Quy trình công việc > Quy tắc trong trình đơn quản trị của Drupal, sau đó chọn quy tắc đó trong danh sách quy tắc.

Khi một người dùng mới đăng nhập lần đầu tiên vào cổng thông tin và chọn đường liên kết Ứng dụng của tôi trong trình đơn, họ sẽ thấy một ứng dụng có tên là lastName Application (Ứng dụng) vừa được sử dụng, trong đó lastName là tên được dùng khi người dùng đăng ký tài khoản.

Quản trị ứng dụng của người dùng

Là quản trị viên cổng thông tin, bạn có thể sử dụng báo cáo Ứng dụng dành cho nhà phát triển để quản lý ứng dụng người dùng ngay từ cổng. Trong báo cáo đó, quản trị viên có thể xem thông tin về ứng dụng của người dùng, sửa đổi ứng dụng hoặc xoá ứng dụng. Ví dụ: quản trị viên cổng thông tin có thể sửa đổi ứng dụng để thêm hoặc xoá các sản phẩm API, thay đổi URL gọi lại hoặc thực hiện các thay đổi khác.

Cách quản trị một ứng dụng của người dùng:

 1. Đăng nhập vào cổng thông tin của bạn với tư cách là người dùng có đặc quyền của quản trị viên.
 2. Chọn Báo cáo > Ứng dụng của nhà phát triển trong trình đơn quản trị của Drupal. Một danh sách các ứng dụng người dùng có thể sắp xếp sẽ xuất hiện.
 3. Đối với ứng dụng bất kỳ trong danh sách:
  • Chọn liên kết Chỉnh sửa để chỉnh sửa thuộc tính ứng dụng.
  • Chọn đường liên kết Xoá để xoá ứng dụng.

Hủy tài khoản người dùng

Quản trị viên cổng thông tin có thể huỷ tài khoản người dùng. Quản trị viên có thể huỷ một tài khoản cá nhân hoặc có thể huỷ nhiều tài khoản cùng lúc.

Cách huỷ tài khoản người dùng cá nhân:

 1. Đăng nhập vào cổng thông tin của bạn với tư cách là người dùng có đặc quyền của quản trị viên.
 2. Chọn Mọi người trong trình đơn quản trị của Drupal.
 3. Trong cột Hoạt động của bảng người dùng, hãy chọn Hủy tài khoản.
 4. Nhấp vào tuỳ chọn huỷ thích hợp trong phần "Khi huỷ tài khoản người dùng". Có các lựa chọn sau:
  • Vô hiệu hoá tài khoản và giữ lại nội dung của tài khoản: (Mặc định) Tài khoản người dùng và nội dung liên quan của tài khoản sẽ được giữ lại. Tuy nhiên, tài khoản người dùng bị chặn truy cập vào các tài nguyên API. Đây là lựa chọn mặc định. Sau đó, quản trị viên có thể bỏ chặn tài khoản người dùng.
  • Vô hiệu hoá tài khoản và huỷ xuất bản nội dung: Tài khoản người dùng sẽ được giữ lại. Tuy nhiên, nội dung liên kết với tài khoản người dùng sẽ bị xoá. Tài khoản người dùng bị chặn truy cập vào các tài nguyên API. Sau đó, quản trị viên có thể bỏ chặn tài khoản người dùng.
  • Xoá tài khoản nhưng đặt nội dung của tài khoản là của người dùng ẩn danh: Tài khoản người dùng bị xoá. Nội dung liên kết với tài khoản người dùng được giữ lại, nhưng có liên kết với tài khoản người dùng "Ẩn danh", tức là tài khoản chưa được xác thực. Không thể kích hoạt lại tài khoản người dùng này. Người dùng cần đăng ký lại và tài khoản của người dùng cần được xác thực trước khi truy cập vào các tài nguyên API.
  • Xoá tài khoản và nội dung của tài khoản: Tài khoản người dùng và nội dung liên quan của tài khoản bị xoá. Không thể kích hoạt lại tài khoản người dùng này. Người dùng cần đăng ký lại và phải xác thực tài khoản của người dùng trước khi truy cập vào các tài nguyên API.
 5. Nếu bạn muốn người dùng nhận được email yêu cầu họ xác nhận việc huỷ, hãy chọn "Yêu cầu xác nhận qua email để huỷ tài khoản".
  Nếu bạn chọn phương án này, thì tài khoản của người dùng phải có quyền phù hợp để cho phép huỷ. Chọn Người > Quyền và đảm bảo rằng vai trò "người dùng đã xác thực" có quyền "Huỷ tài khoản người dùng riêng".
 6. Nhấp vào Huỷ tài khoản.

Cách huỷ nhiều tài khoản người dùng:

 1. Đăng nhập vào cổng thông tin của bạn với tư cách là người dùng có đặc quyền của quản trị viên.
 2. Chọn Mọi người trong trình đơn quản trị của Drupal.
 3. Trong Hoạt động, hãy chọn Hủy tài khoản người dùng trong trình đơn thả xuống.
 4. Chọn hộp đánh dấu bên cạnh từng người dùng có tài khoản mà bạn muốn huỷ.
 5. Chọn nút Thực thi.
 6. Nhấp vào tuỳ chọn huỷ thích hợp trong phần "Khi huỷ tài khoản người dùng". Có các lựa chọn sau:
  • Vô hiệu hoá tài khoản và giữ lại nội dung của tài khoản.
  • Vô hiệu hoá tài khoản và huỷ xuất bản nội dung của tài khoản.
  • Xoá tài khoản nhưng đặt nội dung của tài khoản thuộc về Người dùng ẩn danh.
  • Xoá tài khoản và nội dung của tài khoản.
 7. Nhấp vào Tiếp theo.
 8. Nhấp vào Xác nhận.

Đặt hành động mặc định khi tài khoản bị hủy

Quản trị viên của cổng thông tin dành cho nhà phát triển có thể đặt thao tác mặc định của cổng thông tin khi tài khoản người dùng bị hủy.

Cách đặt thao tác mặc định khi tài khoản bị huỷ:

 1. Đăng nhập vào cổng thông tin của bạn với tư cách là người dùng có đặc quyền của quản trị viên hoặc tạo nội dung.
 2. Chọn Cấu hình trong trình đơn quản trị Drupal.
 3. Chọn Cài đặt tài khoản.
 4. Nhấp vào lựa chọn huỷ thích hợp trong phần "Khi huỷ tài khoản người dùng" trong mục Đăng ký và huỷ. Có các lựa chọn sau:
  • Vô hiệu hoá tài khoản và giữ lại nội dung của tài khoản.
  • Vô hiệu hoá tài khoản và huỷ xuất bản nội dung của tài khoản.
  • Xoá tài khoản nhưng đặt nội dung của tài khoản thuộc về Người dùng ẩn danh.
  • Xoá tài khoản và nội dung của tài khoản.
 5. Nhấp vào Lưu cấu hình.