Xây dựng cổng thông tin bằng Drupal 10

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Đối với những người muốn có thêm quyền kiểm soát đối với trải nghiệm do cổng thông tin dành cho nhà phát triển tích hợp vào Apigee Edge mang lại, Drupal 10 cung cấp một hệ thống quản lý nội dung (CMS) cấp doanh nghiệp, nguồn mở mạnh mẽ. Khi sử dụng các mô-đun của Apigee dành cho Drupal 10, bạn có thể xây dựng một cổng thông tin dành cho nhà phát triển được tuỳ chỉnh hoàn toàn, đồng thời tăng tính linh hoạt và khả năng kiểm soát đối với trải nghiệm của nhà phát triển. Vì các dự án Drupal 10 và các mô-đun này là nguồn mở, nên bạn có thể mở rộng và đóng góp cho sự phát triển của các dự án đó, cũng như tận dụng kiến thức của cộng đồng Apigee và Drupal.

Thiết lập và vận hành nhanh chóng nhờ Apigee Kickstart

Cách nhanh nhất để thiết lập và chạy trang web cổng thông tin dành cho nhà phát triển bằng Apigee là sử dụng khởi động cổng thông tin của Apigee dành cho nhà phát triển. Apigee là một dịch vụ phân phối của Drupal, cho phép bạn nhanh chóng đánh giá bằng cách sử dụng Drupal 10 để tạo cổng thông tin dành cho nhà phát triển Apigee. Kickstart này kết hợp tất cả mô-đun và thư viện nguồn mở của Apigee Drupal mà bạn cần để tạo cổng thông tin, định cấu hình kết nối với Apigee Edge, giới thiệu các sản phẩm API và phát hành tài liệu tham khảo API.

Bắt đầu

Bạn có thể xem hướng dẫn về cách cài đặt tính năng phân phối Kickstart trên Drupal.org tại Apigee Developer Portal Kickstart. Trình cài đặt Kickstart sẽ nhắc bạn cung cấp tất cả thông tin cần thiết để cài đặt lõi Drupal 10, định cấu hình kết nối với Apigee Edge, cũng như thiết lập và chạy trang web của bạn bằng một giao diện có thể tuỳ chỉnh. Kickstart cũng bao gồm các thực thể trang Drupal được định cấu hình sẵn cho trang chủ cổng thông tin dành cho nhà phát triển, trang danh mục API và trang "Bắt đầu". Các mô-đun cho Câu hỏi thường gặp, Blog và Diễn đàn để xây dựng cộng đồng nhà phát triển cũng được bao gồm.

Sử dụng Kickstart cùng với Apigee Edge cho Đám mây riêng tư

Bạn cũng có thể sử dụng hồ sơ cài đặt trên Kickstart để cài đặt cổng thông tin dành cho nhà phát triển dựa trên Drupal 10 bằng CentOS 7/RHEL 7. Đây là đường dẫn được đề xuất cho những khách hàng muốn lưu trữ cổng thông tin dành cho nhà phát triển trên các máy chủ cục bộ như tuỳ chọn tự quản lý. Cổng thông tin dành cho nhà phát triển được tạo bằng cách cài đặt này có thể kết nối với một tổ chức dùng Apigee Edge dành cho đám mây riêng tư hoặc một tổ chức trên đám mây công cộng. Để biết thêm hướng dẫn cài đặt, hãy xem bài viết Sử dụng Kickstart với Apigee Edge cho Đám mây riêng tư.

Tuỳ chỉnh cổng thông tin dành cho nhà phát triển

Tính năng phân phối trên Kickstart bao gồm một trang chủ có thể tuỳ chỉnh, trang "Bắt đầu" và trang danh mục API. Mỗi trang trong số này có thể được sửa đổi để phản ánh thương hiệu, biểu trưng và trải nghiệm tùy chỉnh của nhà phát triển của công ty bạn.

Để biết cách tuỳ chỉnh thêm hoặc phát triển trang, hãy tham khảo các nguồn sau:

Phát hành tài liệu về API theo Danh mục API Apigee

Mô-đun danh mục API của Apigee giúp bạn ghi lại các API của mình trong cổng thông tin dành cho nhà phát triển Drupal 10 bằng quy cách của OpenAPI và Apigee SmartDocs. Phát hành tài liệu về API lên cổng thông tin của bạn giúp nhà phát triển dễ dàng tìm hiểu, kiểm thử và đánh giá API của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Danh mục API Apigee tích hợp với SmartDocs trong cổng thông tin dành cho nhà phát triển Drupal 10, hãy xem phần Ghi lại API của bạn.

Chọn nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của bạn

Khi sử dụng các mô-đun nguồn mở của Apigee Drupal 10, bạn sẽ có toàn quyền kiểm soát trải nghiệm của nhà phát triển trong cổng thông tin của bạn. Khi dùng phương án tự quản lý này, bạn chịu trách nhiệm lưu trữ và duy trì các trang web cổng thông tin bằng cách tận dụng các mô-đun này. Bạn có thể chọn một nhà cung cấp để quản lý và lưu trữ cổng thông tin dành cho nhà phát triển, chẳng hạn như Pantheon, Acquia hoặc một nhà cung cấp khác.

Để biết thêm thông tin về việc hợp tác với Pantheon để lưu trữ cổng thông tin dành cho nhà phát triển Drupal 10, hãy xem bài viết Pantheon hỗ trợ Cổng thông tin dành cho nhà phát triển dựa trên Apigee Drupal.

Để biết thêm thông tin về việc hợp tác với Acquia để lưu trữ cổng thông tin dành cho nhà phát triển Drupal 10, hãy xem bài viết Apigee và Acquia hợp tác với nhau để cung cấp các cổng thông tin phát triển.

Giới thiệu về các mô-đun Apigee được hỗ trợ cho Drupal 10

Bảng sau đây tóm tắt các dự án Drupal 10 có thể dùng với Apigee và Hàng đợi vấn đề tương ứng trên GitHub để báo cáo vấn đề. Chúng tôi trân trọng sự đóng góp, như đã nêu trong nguyên tắc đóng góp cho mỗi dự án.

Dự án Nội dung mô tả Vấn đề?
Apigee Edge Cho phép bạn tích hợp Drupal 10 với Apigee Edge. Bao gồm các mô-đun con sau đây: Báo cáo vấn đề
Thư viện ứng dụng APIgee Edge cho PHP Giúp bạn dễ dàng phát triển các khách hàng PHP gọi API Apigee Edge. Báo cáo vấn đề
Kiếm tiền từ API Cho phép bạn tạo cổng thông tin cho nhà phát triển cho một tổ chức đang kiếm tiền bằng Apigee Edge. Bao gồm mô-đun con sau đây: Báo cáo vấn đề
Khởi động cổng thông tin dành cho nhà phát triển APIgee Cho phép bạn nhanh chóng bắt đầu sử dụng Drupal 10 để tạo cổng thông tin dành cho nhà phát triển Apigee. Nền tảng phân phối trên Kickstart gồm có Drupal 10 nhân, Apigee Edge, Thư viện ứng dụng Apigee Edge dành cho PHP, Danh mục API Apigee, tính năng Kiếm tiền của Apigee, các giao diện và mẫu có thể tuỳ chỉnh. Báo cáo vấn đề
Danh mục API Apigee Cho phép bạn ghi lại API bằng thông số kỹ thuật OpenAPI và SmartDocs. Báo cáo vấn đề