Sử dụng công cụ Theo dõi ngoại tuyến

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Công cụ Theo dõi ngoại tuyến là gì?

Công cụ Theo dõi ngoại tuyến cho phép bạn xem và phân tích các phiên theo dõi đã lưu trước đó. Về cơ bản, phiên theo dõi đã lưu là bản "ghi lại" phiên theo dõi, và có thể hữu ích cho các trường hợp cần khắc phục sự cố và phân tích thêm. Giao diện người dùng của công cụ Theo dõi ngoại tuyến tương tự như công cụ Theo dõi "trực tiếp". Để tìm hiểu về giao diện người dùng của Công cụ theo dõi và cách lưu các phiên theo dõi, hãy xem phần Sử dụng công cụ Theo dõi.

Một ví dụ về công cụ Theo dõi ngoại tuyến cho thấy các giao dịch, thông tin chi tiết về phiên theo dõi, bản đồ giao dịch, thông tin chi tiết về giai đoạn, chế độ xem và nhiều thông tin khác.

Đang tải phiên theo dõi xuống

Cách tải phiên theo dõi xuống:

 1. Mở Công cụ theo dõi, như mô tả trong phần Sử dụng công cụ theo dõi.
 2. Tiến hành ghi lại dấu vết.
 3. Khi quá trình theo dõi hoàn tất, hãy chọn Download Trace Session (Tải phiên theo dõi xuống).

Nút Tải phiên theo dõi xuống được khoanh tròn.

Dấu vết đã tải xuống được lưu trữ ở định dạng XML.

Truy cập công cụ Theo dõi ngoại tuyến

Truy cập công cụ Theo dõi ngoại tuyến theo mô tả dưới đây.

Edge

Cách truy cập vào công cụ Theo dõi ngoại tuyến bằng giao diện người dùng Edge:

 1. Đăng nhập vào apigee.com/edge.
 2. Chọn Phát triển > Dấu vết ngoại tuyến trên thanh điều hướng bên trái.

  Mục trong trình đơn công cụ Theo dõi ngoại tuyến

Phiên bản cũ (Đám mây riêng tư)

Cách truy cập vào công cụ Theo dõi ngoại tuyến bằng giao diện người dùng Classic Edge:

 1. Đăng nhập vào http://ms-ip:9000, trong đó ms-ip là địa chỉ IP hoặc tên DNS của nút Máy chủ quản lý.
 2. Chọn API > API Proxies ở thanh điều hướng trên cùng.
 3. Trên trang proxy API, nhấp vào Theo dõi ngoại tuyến.

  Trên trang Proxy API, nút Theo dõi ngoại tuyến được khoanh tròn.

Đang tải tệp theo dõi

Trong công cụ Theo dõi ngoại tuyến, hãy nhấp vào Choose File (Chọn tệp) rồi chọn một tệp theo dõi đã tải xuống từ hệ thống của bạn.

Trong công cụ Theo dõi ngoại tuyến, nút Chọn tệp được khoanh tròn.