Triển khai proxy trong giao diện người dùng

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Theo mặc định, tất cả các tổ chức trong Apigee Edge đều có 2 môi trường: testprod. Việc đặt tên là tuỳ ý. Các môi trường này chỉ được thiết kế để cung cấp cho bạn một khu vực để làm việc và kiểm thử các thay đổi về API, và một khu vực khác nơi API có thể hiển thị cho ứng dụng.

Tuỳ thuộc vào vai trò của mình, bạn có thể không triển khai được cho mọi môi trường. Người dùng chỉ có thể triển khai cho môi trường test. Nếu là quản trị viên, bạn có thể triển khai cho bất kỳ môi trường nào.

Tuỳ chọn triển khai

Bạn có thể triển khai proxy dưới dạng bản sửa đổi hoặc phiên bản. Đây là các khái niệm riêng biệt, như sẽ được giải thích trong phần tiếp theo.

Giới thiệu về bản sửa đổi

Mỗi môi trường trong tổ chức chỉ có thể triển khai một bản sửa đổi của proxy API. Thông thường, sẽ có một bản sửa đổi proxy trong prod trong khi một bản sửa đổi khác nằm trong test khi đang được kiểm thử hoặc phát triển. Ví dụ: bạn có thể triển khai bản sửa đổi 1 trong test và bản sửa đổi 20 được triển khai trong prod. Bạn có thể xem quá trình triển khai tất cả các bản sửa đổi trên trang Tổng quan của trình chỉnh sửa proxy API.

Khi bạn tạo một bản sửa đổi mới của proxy API mà không thay đổi đường dẫn cơ sở, sau đó triển khai proxy vào một môi trường đã triển khai, phiên bản trước đó sẽ không được triển khai và bản sửa đổi mới sẽ được triển khai tại vị trí đó. Xin lưu ý rằng việc triển khai thông qua giao diện người dùng quản lý có thể ảnh hưởng đến cuộc gọi đến. Để xử lý và chuyển đổi cuộc gọi đến linh hoạt hơn trong quá trình triển khai, hãy sử dụng API quản lý. Hãy xem phần về cách triển khai liền mạch trong bài viết Triển khai proxy API bằng cách sử dụng API quản lý.

Tính năng sửa đổi trong Apigee Edge không được thiết kế để dùng làm hệ thống kiểm soát nguồn. Sử dụng kho lưu trữ mã nguồn hiện có và các quy trình vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) để quản lý các thay đổi và lưu giữ nhật ký cho các proxy API của bạn. Hãy coi các bản sửa đổi trong Edge là một cách để nhanh chóng xem hoặc triển khai các bản sửa đổi khác nhau của một proxy API. Giới hạn 50 bản sửa đổi proxy API có thể được lưu giữ trong nhật ký trong Apigee Edge, như được nêu trong chủ đề Giới hạn. Khi đạt đến giới hạn, bạn nên sao lưu và xoá các bản sửa đổi cũ hơn mà bạn không muốn giữ lại trong quá trình sử dụng trong Apigee Edge trước khi tạo bản sửa đổi mới.

Giới thiệu về phiên bản

Edge hỗ trợ nhiều phiên bản triển khai proxy trong một môi trường duy nhất. Mỗi phiên bản phải có một đường dẫn cơ sở riêng (ví dụ: /v1/v2).

Triển khai và huỷ triển khai proxy API

Cách triển khai (hoặc huỷ triển khai) proxy API trong giao diện người dùng quản lý:

  1. Trong trình chỉnh sửa proxy API, chọn bản sửa đổi bạn muốn triển khai (hoặc huỷ triển khai).
  2. Nhấp vào Deployment > {Environment} rồi phản hồi hộp thoại xác nhận.

    Nếu đường dẫn cơ sở proxy API giống với một bản sửa đổi đã triển khai khác trong môi trường đó, thì bản sửa đổi cũ sẽ không được triển khai và bản sửa đổi mới sẽ được triển khai tại vị trí đó.
    Để triển khai nhiều phiên bản trong cùng một môi trường, hãy xem phần tiếp theo.