Đăng ký ứng dụng khách

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Để tham gia các quy trình OAuth 2.0 trên Apigee Edge, bạn phải đăng ký các ứng dụng khách.

Đăng ký là gì?

Việc đăng ký giúp Apigee Edge (máy chủ uỷ quyền) có thể nhận dạng duy nhất ứng dụng của bạn. Khi đăng ký ứng dụng, bạn sẽ nhận được lại 2 khoá: một mã ứng dụng khách và khoá bí mật của ứng dụng. Ứng dụng cần các khoá này khi thương lượng mã truy cập với máy chủ uỷ quyền.

Các bước nhanh

Để phát triển và kiểm thử, bạn có thể sử dụng một trong những ứng dụng dành cho nhà phát triển đã đăng ký trước để lấy khoá. Xem phần Lấy thông tin đăng nhập ứng dụng để biết thông tin chi tiết.

Nếu bạn muốn đăng ký một ứng dụng mới:

 1. Truy cập trang Ứng dụng của nhà phát triển theo mô tả dưới đây.

  Edge

  Cách truy cập vào trang Ứng dụng dành cho nhà phát triển bằng giao diện người dùng Edge:

  1. Đăng nhập vào apigee.com/edge.
  2. Chọn Xuất bản > Ứng dụng trong thanh điều hướng bên trái.
  3. Nhấp vào + Ứng dụng

  Phiên bản cũ (Đám mây riêng tư)

  Cách truy cập vào trang Ứng dụng dành cho nhà phát triển bằng giao diện người dùng Classic Edge:

  1. Đăng nhập vào http://ms-ip:9000, trong đó ms-ip là địa chỉ IP hoặc tên DNS của nút Máy chủ quản lý.
  2. Chọn Xuất bản > Ứng dụng dành cho nhà phát triển ở thanh điều hướng trên cùng.
 2. Nhấp vào + Ứng dụng.
 3. Điền vào biểu mẫu:
  1. Nhập tên và tên hiển thị cho ứng dụng.
  2. Chọn một nhà phát triển (bạn có thể chọn một trong những nhà phát triển mặc định hoặc tạo nhà phát triển của riêng mình).
  3. (Không bắt buộc) Nhập URL gọi lại. Thông tin này dùng cho các luồng cấp quyền OAuth "3 bên". Đây là nơi Apigee Edge chuyển hướng người dùng sau khi họ hoàn tất quá trình xác thực (đăng nhập) bằng máy chủ tài nguyên. URL đó phải là một URL hoàn chỉnh thì bạn có thể nhập nội dung tương tự như https://www.example.com. Để biết thêm về OAuth 3 bên, hãy xem Triển khai loại cấp mã uỷ quyền.
  4. Thêm một sản phẩm API. Bạn có thể chọn một sản phẩm hiện có hoặc tạo sản phẩm của riêng mình.
  5. Bây giờ, hãy bỏ qua phần thuộc tính tuỳ chỉnh.
  6. Nhấp vào Lưu.
 4. Tìm ứng dụng mới của bạn trong danh sách ứng dụng của nhà phát triển rồi chọn ứng dụng đó.
 5. Nhấp vào Hiển thị để xem các giá trị Mã nhận dạng người tiêu dùng (mã ứng dụng khách) và Bí mật người dùng (mật khẩu ứng dụng).

Tìm hiểu sâu

Để thảo luận chi tiết hơn về cách đăng ký ứng dụng, hãy xem phần Đăng ký ứng dụng và quản lý khoá API. Nếu bạn muốn biết thêm về vai trò của các sản phẩm API, hãy xem bài viết Sản phẩm API là gì?.