Tổng quan về quá trình triển khai

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Chủ đề này cung cấp thông tin tổng quan ngắn gọn về việc triển khai proxy. Bạn có thể triển khai proxy bằng giao diện người dùng quản lý, tập lệnh dòng lệnh hoặc thông qua API.

Video: Xem video ngắn để tìm hiểu về các phương pháp hay nhất để không ngừng hoạt động trong quá trình triển khai proxy API.

Thời điểm triển khai proxy

Bạn phải triển khai proxy trước khi có thể gọi proxy. Nói chung, bạn là người quyết định thời điểm triển khai. Khi đang làm việc trong môi trường kiểm thử, bạn có thể triển khai lặp đi lặp lại nhiều lần. Mặt khác, quyết định triển khai một proxy từ môi trường thử nghiệm sang môi trường sản xuất thường phụ thuộc vào các quy tắc vòng đời do nhóm phát triển của bạn thiết lập.

Triển khai hoặc triển khai lại proxy khi bạn:

  • Tạo một proxy mới (quá trình triển khai tự động)
  • Sửa đổi proxy hiện có
  • Tạo bản sửa đổi mới của proxy
  • Tạo phiên bản proxy mới
  • Đẩy một proxy từ môi trường này sang môi trường khác, chẳng hạn như từ môi trường thử nghiệm sang môi trường sản xuất.
  • Xoá và tạo lại keystore (kho khoá).

Nơi triển khai proxy

Bạn triển khai proxy cho một môi trường. Theo mặc định, tất cả các tổ chức trong Apigee Edge đều có hai môi trường gọi là kiểm thửthực tế. Các môi trường này chỉ đơn thuần được thiết kế nhằm cung cấp cho bạn một khu vực để xử lý và kiểm thử các thay đổi về API, còn một khu vực khác nơi API có thể hiển thị cho ứng dụng. Hình sau đây cho thấy một proxy được triển khai cho môi trường test, được biểu thị bằng dấu chấm màu xanh lục.

Cách triển khai proxy

Cách bạn triển khai proxy phụ thuộc vào nơi bạn đang phát triển proxy. Nếu đang làm việc trong giao diện người dùng, bạn có thể dễ dàng triển khai proxy chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Một proxy mới sẽ tự động được triển khai khi bạn tạo proxy; bạn không cần phải làm gì đặc biệt. Quy trình triển khai lại một proxy hiện có cũng gần như đơn giản. Bạn chỉ cần chọn môi trường triển khai để triển khai và giao diện người dùng quản lý sẽ làm phần việc còn lại. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Triển khai proxy trong giao diện người dùng.

Nếu bạn đang phát triển proxy và các thành phần liên quan khi không có mạng (tức là làm việc với các tệp proxy XML và mã khác ngay trên hệ thống tệp), thì Apigee Edge sẽ cung cấp một công cụ triển khai dòng lệnh tiện lợi mà bạn có thể sử dụng. Bạn cũng có thể lấy tập lệnh shell mẫu để có thể định cấu hình và chạy nhằm tải lên và triển khai các tệp proxy. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Triển khai proxy từ dòng lệnh.

Cuối cùng, bạn có thể sử dụng Edge Management API để triển khai proxy. Các API triển khai cho thấy các chức năng nguyên tử mà nhóm phát triển của bạn có thể phối hợp để tự động hoá và tối ưu hoá vòng đời phát triển API. Xem phần Triển khai proxy API bằng API quản lý.

Bản sửa đổi proxy API là gì?

Các bản sửa đổi cho phép bạn quản lý bản cập nhật proxy API khi tạo và triển khai những bản cập nhật đó trong một môi trường. Các bản sửa đổi được đánh số tuần tự, cho phép bạn huỷ bỏ một thay đổi bằng cách triển khai bản sửa đổi trước đó của proxy API.

Tại một thời điểm, bạn chỉ có thể triển khai một bản sửa đổi của proxy API trong một môi trường tại một thời điểm nếu các bản sửa đổi có cùng đường dẫn cơ sở của proxy API.

Thông thường, một bản sửa đổi hiện có phải được huỷ triển khai trước khi có thể triển khai bản sửa đổi mới. Các tuỳ chọn nâng cao khác bao gồm ghi đè một bản sửa đổi đã triển khai hoặc chọn không ghi đè một bản sửa đổi nào. Ví dụ: đôi khi thực hiện các thay đổi nhỏ, bạn có thể không muốn tăng số lượng bản sửa đổi. Bạn có thể thực hiện các tuỳ chọn nâng cao này thông qua các lệnh gọi trực tiếp đến API Quản lý Edge. Xem phần Triển khai proxy API bằng API quản lý.

Bạn có thể triển khai bản sửa đổi của một proxy API trong môi trường prod, đồng thời tiếp tục tạo các bản sửa đổi mới cho proxy API đó trong môi trường test. Khi đã sẵn sàng, bạn có thể "quảng bá" bản sửa đổi proxy API cao hơn từ môi trường test so với bản sửa đổi proxy API trước đó trong môi trường prod.

Để biết thêm thông tin về các bản sửa đổi, hãy xem phần Triển khai proxy API bằng API quản lýTriển khai proxy trong giao diện người dùng.

Video: Xem video ngắn để tìm hiểu thêm về các bản sửa đổi API.