ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Playbook

คุณกําลังดูเอกสาร Apigee Edge
ดูเอกสารประกอบ Apigee X

การแก้ปัญหาคือทั้งศาสตร์และศิลป์ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของ Apigee พยายามหล่อหลอมผลงานศิลปะและเปิดเผยวิทยาศาสตร์เบื้องหลังการระบุและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

Playbook คืออะไร

เราพัฒนา Playbook ในการแก้ปัญหา Apigee ซึ่งออกแบบมาร่วมกับทีมสนับสนุนทางเทคนิคของ Apigee ซึ่งออกแบบมาเพื่อมอบวิธีแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วหรือข้อผิดพลาดหรือปัญหาอื่นๆ ที่คุณอาจพบเมื่อทํางานกับผลิตภัณฑ์ Apigee

หากต้องการค้นหา Playbook แก้ปัญหา คุณอาจลองค้นหาข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เจาะจงโดยใช้ช่องค้นหาที่ด้านบนของหน้านี้ หรือใช้ TOC ทางด้านซ้ายเพื่อไปยังส่วนต่างๆ ของคลังเพลย์บุ๊ก

ผู้ชม

การแก้ปัญหาเพลย์บุ๊กมีไว้สําหรับผู้อ่านที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Apigee Edge และสถาปัตยกรรมระดับสูง รวมถึงความเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ Edge เช่น นโยบาย ข้อมูลวิเคราะห์ และการสร้างรายได้

ปัญหาบางอย่างวินิจฉัยและแก้โจทย์ได้โดยผู้ใช้ Apigee Private Cloud เท่านั้น และอาจต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับคอมโพเนนต์ Edge ภายใน เช่น พื้นที่เก็บข้อมูลของ Cassandra และ Postgres, Zookeeper และ Edge Router

หากคุณอยู่ใน Apigee Public Cloud เราจะระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินการตามขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ระบุ และเมื่อจําเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากทีมสนับสนุนของ Apigee Edge