ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Playbook

คุณกำลังดูเอกสารประกอบของ Apigee Edge
ไปที่เอกสารประกอบของ Apigee X
ข้อมูล

การแก้ปัญหาเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของ Apigee ต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ผลงานนี้เข้าใจง่ายขึ้น และแสดงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการระบุปัญหาและวิธีแก้ไข

Playbook คืออะไร

Playbook สำหรับการแก้ปัญหาของ Apigee พัฒนาขึ้นร่วมกับทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของ Apigee และออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาข้อผิดพลาดหรือปัญหาอื่นๆ ที่คุณอาจพบเมื่อทำงานโดยใช้ผลิตภัณฑ์ Apigee ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

หากต้องการค้นหา Playbook เกี่ยวกับการแก้ปัญหา ให้ลองค้นหาข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ช่องค้นหาที่ด้านบนของหน้านี้ หรือใช้ TOC ทางด้านซ้ายเพื่อไปยังส่วนต่างๆ ในคลัง Playbook

ผู้ชม

Playbook เพื่อการแก้ปัญหามีไว้สำหรับผู้อ่านที่มีความเข้าใจใน Apigee Edge และสถาปัตยกรรมในระดับสูง รวมถึงเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของ Edge เช่น นโยบาย ข้อมูลวิเคราะห์ และการสร้างรายได้

มีเพียงผู้ใช้ Apigee Private Cloud เท่านั้นที่สามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาบางอย่างได้ และอาจต้องทราบเกี่ยวกับคอมโพเนนต์ Edge ภายใน เช่น พื้นที่เก็บข้อมูล Cassandra และ Postgres, Zookeeper และเราเตอร์ Edge

หากคุณใช้ Apigee Public Cloud เราจะระบุอย่างชัดเจนว่าคุณจะดำเนินการตามขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ระบุไว้เมื่อใดและต้องโทรติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Apigee Edge เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อใด