Hizmet Çağrısı politika dağıtımı hatasını giderme

Apigee Edge belgelerini görüntülüyorsunuz.
Apigee X belgelerine gidin.
bilgi

URLMissing

Hata mesajı

API proxy'sinin Edge kullanıcı arayüzü veya Edge Management API aracılığıyla dağıtılması şu hata mesajıyla başarısız olur:

Error Saving Revision [revision_number]
URL is missing in Step [policy_name]

Örnek hata mesajı

Error Saving Revision 2
URL is missing in Step ExecuteGeocodingRequest.

Örnek ekran görüntüsü

Neden

Hizmet Açıklama Metni politikasındaki <URL> öğesi eksikse veya boş bırakılmışsa API proxy'sinin dağıtımı başarısız olur.

Teşhis

Hata mesajında adı geçen Hizmet Açıklama Metni politikasındaki <URL> öğesini inceleyin. Öğe içinde herhangi bir URL tanımlanmamışsa hatanın nedeni budur. Örneğin, aşağıdaki Hizmet Çağrısı politikasının boş bir <URL> öğesi vardır:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ServiceCallout name="ExecuteGeocodingRequest">
  <Request variable="GeocodingRequest"/>
  <Response>GeocodingResponse</Response>
  <HTTPTargetConnection>
    <URL></URL>
  </HTTPTargetConnection>
</ServiceCallout>

<URL> öğesi boş olduğundan API proxy'sinin dağıtımı başarısız olur.

Çözünürlük

Hizmet Açıklama Metni politikasındaki <URL> öğesinin geçerli bir URL'ye sahip olduğundan emin olun. Örneğin:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ServiceCallout name="ExecuteGeocodingRequest">
  <Request variable="GeocodingRequest"/>
  <Response>GeocodingResponse</Response>
  <HTTPTargetConnection>
    <URL>http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json</URL>
  </HTTPTargetConnection>
</ServiceCallout>

ConnectionInfoMissing

Hata mesajı

API proxy'sinin Edge kullanıcı arayüzü veya Edge Management API aracılığıyla dağıtılması şu hata mesajıyla başarısız olur:

Error Saving Revision [revision_number]
Connection information is missing in Step [policy_name]

Örnek hata mesajı

Error Saving Revision 1
Connection information is missing in Step ExecuteGeocodingRequest.

Örnek ekran görüntüsü

Neden

Hizmet Çağrı Politikası'nda <HTTPTargetConnection> veya <LocalTargetConnection> öğesi yoksa API proxy'sinin dağıtımı başarısız olur.

Teşhis

Hizmet Açıklama metni politikasında <HTTPTargetConnection> veya <LocalTargetConnection> öğesinin tanımlanıp tanımlanmadığını belirleyin. Örneğin:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ServiceCallout name="ExecuteGeocodingRequest">
  <Request variable="GeocodingRequest"/>
  <Response>GeocodingResponse</Response>
</ServiceCallout>

Politikada tanımlanmış <HTTPTargetConnection> veya <LocalTargetConnection> öğesi olmadığına dikkat edin.

Çözünürlük

Hizmet açıklama metni politikasının <HTTPTargetConnection> veya <LocalTargetConnection> öğesini içerdiğinden emin olun. Örneğin:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ServiceCallout name="ExecuteGeocodingRequest">
  <Request variable="GeocodingRequest"/>
  <Response>GeocodingResponse</Response>
  <HTTPTargetConnection>
    <URL>http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json</URL>
  </HTTPTargetConnection>
</ServiceCallout>

InvalidTimeoutValue

Hata mesajı

API proxy'sinin Edge kullanıcı arayüzü veya Edge yönetim API'si üzerinden dağıtılması şu hata mesajıyla başarısız olur:

Error Saving Revision [revision_number]
Invalid Timeout value [0 or negative_number].

Örnek hata mesajı

Error Saving Revision 1
Invalid Timeout value -1.

Örnek ekran görüntüsü

Neden

Hizmet Açıklama Metni politikasındaki <Timeout> öğesi için sıfır veya negatif bir değer belirtilmişse API proxy'sinin dağıtımı başarısız olur.

Teşhis

Hizmet açıklama metni politikasındaki <Timeout> öğesini inceleyin. Değer sıfır veya negatif bir sayıysa hatanın nedeni budur. Örneğin:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ServiceCallout name="ExecuteGeocodingRequest">
  <Request variable="GeocodingRequest"/>
  <Response>GeocodingResponse</Response>
  <Timeout>0</Timeout>
  <HTTPTargetConnection>
    <URL>http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json</URL>
  </HTTPTargetConnection>
</ServiceCallout>

<Timeout> öğesinin değeri sıfır olduğundan proxy dağıtılamaz.

Çözünürlük

<Timeout> öğesi için belirtilen değerin sıfır olmayan veya negatif olmayan bir sayı olduğundan emin olun. Örneğin:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ServiceCallout name="ExecuteGeocodingRequest">
  <Request variable="GeocodingRequest"/>
  <Response>GeocodingResponse</Response>
  <Timeout>10</Timeout>
  <HTTPTargetConnection>
    <URL>http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json</URL>
  </HTTPTargetConnection>
</ServiceCallout>