คําแนะนําเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ Apigee สําหรับ Playbook ของ Envoy

คุณกำลังดูเอกสารประกอบของ Apigee Edge
ไปที่เอกสารประกอบของ Apigee X
ข้อมูล

อะแดปเตอร์ Apigee สำหรับ Envoy Playbook ให้ข้อมูลการแก้ปัญหาโดยละเอียดสำหรับข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับอะแดปเตอร์ Apigee สำหรับ Envoy

ขณะนี้ Playbook ต่อไปนี้พร้อมให้บริการแล้ว

อะแดปเตอร์ Apigee สำหรับ Envoy

คำอธิบาย Playbook/ปัญหา ข้อความแสดงข้อผิดพลาด Playbook ที่ใช้ได้สำหรับ
พร็อกซี Envoy ล้มเหลวโดยมีข้อผิดพลาด HTTP 403 Forbidden ในอะแดปเตอร์ Apigee สำหรับ Envoy HTTP 403 Forbidden ผู้ใช้ Edge Public และ Private Cloud