Giới thiệu về Bộ điều hợp Apigee cho sách nói của Envoy

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Cẩm nang Apigee Adapter for Envoy cung cấp thông tin chi tiết về cách khắc phục sự cố cho các lỗi liên quan đến Apigee Adapter for Envoy.

Hiện có các cẩm nang sau đây:

Bộ chuyển đổi Apigee dành cho Envoy

Cẩm nang/Mô tả vấn đề Thông báo lỗi Cẩm nang áp dụng cho
Proxy Envoy không thành công do lỗi HTTP 403 Forbidden trong Bộ chuyển đổi Apigee dành cho Envoy HTTP 403 Forbidden Người dùng Edge Public và Private Cloud