Giới thiệu về cẩm nang cổng thông tin tích hợp

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Tham khảo tài liệu về Apigee X.
thông tin

Cẩm nang về cổng thông tin tích hợp Apigee cung cấp thông tin chi tiết về cách khắc phục sự cố cho các lỗi liên quan đến cổng thông tin tích hợp.

Hiện có các cẩm nang sau đây:

Nội dung mô tả về sự cố/cẩm nang Thông báo lỗi Cẩm nang áp dụng cho
Lỗi không xác định trong phần Dùng thử bảng điều khiển API này

Phản hồi trống hoặc thông báo Unknown Error cho các yêu cầu API trong cổng thông tin tích hợp Thử API này.

Người dùng Edge Public Cloud