Yêu cầu dịch vụ Apigee

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Nếu là người dùng Apigee Edge Cloud, trong những tình huống mà bạn có thể cần yêu cầu Nhóm hỗ trợ hỗ trợ để thực hiện một số công việc (bằng cách đưa ra yêu cầu dịch vụ), chẳng hạn như bật hoặc tắt các tính năng của sản phẩm, tạo hoặc xoá các tổ chức và môi trường hoặc định cấu hình tài nguyên.

Đối với các nhu cầu khác, quản trị viên tổ chức có quyền tự hoàn thành các nhiệm vụ, chẳng hạn như quản lý người dùng của tổ chức, tạo và quản lý kho khoá cũng như kho lưu trữ tin cậy. Nếu là quản trị viên hệ thống của một ứng dụng Apigee Edge trong môi trường đám mây riêng tư, bạn có thể làm mọi thứ mà Nhóm hỗ trợ có thể làm cho người dùng Apigee Edge Cloud.

Chủ đề này mô tả các loại yêu cầu dịch vụ mà bạn có thể đưa ra với bộ phận Hỗ trợ, cung cấp hướng dẫn về cách đưa ra các yêu cầu đó và cho biết những nhiệm vụ nào là tự phục vụ và không cần sự can thiệp của Google.

Loại yêu cầu dịch vụ

Các yêu cầu dịch vụ được phân loại thành các danh mục sau dựa trên loại yêu cầu:

Yêu cầu quản lý người dùng cổng thông tin

Thêm hoặc xoá người dùng khỏi Cổng thông tin hỗ trợ

Yêu cầu cấp phép

Tạo và xoá tổ chức và môi trường

Kiểm tra mức độ căng thẳng/tải/thâm nhập

Yêu cầu kiểm tra ứng suất/tải/thâm nhập
 

Yêu cầu quản lý dung lượng cơ sở hạ tầng

Quản lý các yêu cầu về hạn mức

Yêu cầu quản lý tính năng

Bật/tắt các tính năng ở cấp tổ chức
 

Yêu cầu cấu hình SAML

Bật SAML, tạo và quản lý người dùng trên máy

Yêu cầu cấu hình máy chủ ảo

Tạo và quản lý máy chủ ảo
 

Yêu cầu đăng ký gói Apigee

Quản lý gói thuê bao Apigee của bạn
 

Cách gửi yêu cầu dịch vụ?

Điều kiện tiên quyết

Trước khi gửi yêu cầu dịch vụ, hãy đảm bảo bạn đã trả lời những câu hỏi sau:

 1. Tôi có thể tự giải quyết yêu cầu này không?

  Vui lòng tham khảo phần Loại yêu cầu dịch vụ để xác định xem bạn có thể tự giải quyết yêu cầu này hay không, và làm theo hướng dẫn trong tài liệu để đáp ứng yêu cầu dịch vụ.

 2. Google có giải quyết yêu cầu này không?

  Vui lòng tham khảo phần Loại yêu cầu dịch vụ để biết danh sách các loại yêu cầu được hỗ trợ. Bạn cũng có thể tham khảo Câu hỏi thường gặp để biết thông tin về các yêu cầu dịch vụ thường gặp. Nếu yêu cầu của bạn không thể tự phục vụ và không được đề cập là không được hỗ trợ trong Câu hỏi thường gặp, thì bạn có thể mở một yêu cầu dịch vụ nhờ bộ phận Hỗ trợ.

Đưa ra yêu cầu dịch vụ:

 1. Truy cập vào phần Apigee Edge Support (Hỗ trợ API Apigee) rồi chuyển đến phần Gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ.
 2. Nhấp vào Gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ.
 3. Đăng nhập vào Cổng hỗ trợ của Apigee.
 4. Đặt Case Record Type (Loại bản ghi trường hợp) thành Service Request (Yêu cầu dịch vụ).
 5. Chọn Yêu cầu dịch vụ trong trình đơn thả xuống Tôi cần được trợ giúp.
 6. Điền vào các trường Tiêu đềMô tả.