Bắt đầu với Nhóm hỗ trợ Apigee

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Tham khảo tài liệu về Apigee X.
thông tin

Nếu bạn đang là khách hàng của Apigee Edge và đang sử dụng gói hỗ trợ của Apigee có tính phí, bạn có thể yêu cầu Nhóm hỗ trợ API Apigee trợ giúp.

Các tài liệu sau đây giải thích cách truy cập và sử dụng Cổng hỗ trợ Apigee, thực hiện các quy trình và hoạt động hỗ trợ phổ biến như tạo và quản lý yêu cầu, chuyển các trường hợp chuyển lên cấp trên và các phương pháp hay nhất cần áp dụng khi tạo yêu cầu.

Tài liệu Mô tả
Quyền truy cập vào Cổng hỗ trợ Cung cấp thông tin về cách bạn có thể truy cập vào Cổng hỗ trợ Apigee, cách thêm người dùng và cách xoá người dùng khỏi Cổng hỗ trợ Apigee.
Tạo và quản lý yêu cầu Cung cấp thông tin về cách bạn có thể tạo, xem và cập nhật Yêu cầu hỗ trợ, đồng thời mô tả Mức độ ưu tiên của yêu cầu, Trạng thái yêu cầu và các trường quan trọng khác.
Các trường hợp chuyển lên cấp trên Cung cấp thông tin về cách thức và thời điểm bạn có thể chuyển trường hợp lên cấp trên.
Các phương pháp hay nhất cho yêu cầu hỗ trợ của Google Cloud Apigee Cung cấp thông tin về các phương pháp hay nhất mà bạn cần tuân thủ khi tạo yêu cầu hỗ trợ, cùng với các mẫu và trường hợp mẫu.
Câu hỏi thường gặp về Cổng hỗ trợ Apigee Một số câu hỏi và câu trả lời phổ biến liên quan đến Cổng hỗ trợ Apigee.