Giới thiệu Cẩm nang chính sách

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Cẩm nang về chính sách cung cấp thông tin chi tiết về cách khắc phục sự cố cho các lỗi về thời gian chạy và triển khai liên quan đến các chính sách của Edge.

Cẩm nang về lỗi thời gian chạy chính sách

Lỗi thời gian chạy là các lỗi có thể xảy ra trong khi thực thi một chính sách trong bối cảnh luồng proxy API. Khi xảy ra lỗi thời gian chạy, luồng proxy sẽ chuyển sang trạng thái lỗi và bạn cần chẩn đoán và khắc phục sự cố cũng như triển khai lại proxy.

Apigee hiện cung cấp các cẩm nang về lỗi chính sách khi bắt đầu chạy cho các chính sách sau:

Cẩm nang về lỗi triển khai chính sách

Lỗi triển khai xảy ra khi bạn triển khai proxy và Edge xác định rằng một chính sách không được định cấu hình đúng cách. Quá trình triển khai sẽ dừng lại và bạn cần gỡ lỗi cũng như khắc phục vấn đề trước khi có thể triển khai proxy.

Apigee hiện cung cấp cẩm nang về lỗi triển khai chính sách cho các chính sách sau: