Nhận thông báo về trạng thái và bản phát hành của Apigee Edge

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Tham khảo tài liệu về Apigee X.
thông tin

Đăng ký để nhận thông báo về các bản phát hành của Apigee Edge Cloud và Đám mây riêng tư, cũng như để cập nhật thông tin về trạng thái các dịch vụ của Apigee Edge Cloud.

Truy cập vào http://status.apigee.com rồi nhấp vào Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Ngoài ra, hãy xem ghi chú phát hành API để biết thông tin mới nhất về bản phát hành.