Di chuyển sang bộ định tuyến NGINX và trình cân bằng tải

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Trong suốt tháng 8 và tháng 9 năm 2015, chúng tôi sẽ di chuyển bộ định tuyến trên đám mây Apigee và trình cân bằng tải sang NGINX (phát âm là "Engine X"). NGINX là một máy chủ web nguồn mở, cung cấp hiệu suất thậm chí còn cao hơn và có tính đồng thời cao hơn so với các trình cân bằng tải và bộ định tuyến hiện có của chúng tôi.

Ý nghĩa của điều này đối với khách hàng sử dụng dịch vụ đám mây

Tóm lại là thay đổi này phải minh bạch với bạn và bạn không cần phải làm gì khác ngoài việc xác minh rằng hệ thống của bạn đang hoạt động như dự kiến. Sau đây là nội dung mô tả các bước chúng tôi sẽ thực hiện, cùng với câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp.

Bước 1 – Cập nhật phần mềm

Chúng tôi sẽ nâng cấp tất cả bộ định tuyến lên bộ định tuyến mới dựa trên NGINX bằng cách tận dụng mô hình triển khai theo giai đoạn để đảm bảo các dịch vụ không bị ảnh hưởng do hoạt động này.

Bước 2 – Xoá cấp trình cân bằng tải trong môi trường không phải môi trường thực tế

Với bộ định tuyến NGINX mới xử lý chức năng cân bằng tải, trước tiên chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình xoá cấp trình cân bằng tải hiện có trong(các) môi trường không phải môi trường thực tế của bạn. Trình cân bằng tải sản xuất sẽ giữ nguyên và không thay đổi trong bước này. Trước khi xoá các trình cân bằng tải hiện có, chúng tôi sẽ áp dụng một biện pháp toàn diện để đảm bảo lưu lượng truy cập hoạt động như mong đợi. Bạn không cần phải làm gì để hoàn tất bước này. Tuy nhiên, bạn nên báo cáo mọi vấn đề với Apigee. Chúng tôi sẽ phối hợp với bạn để giải quyết vấn đề đó trước khi tiếp tục thực hiện Bước 3.

Bước 3 – Xoá cấp trình cân bằng tải trong môi trường thực tế

Sau khi hoàn tất thành công Bước 2, chúng tôi sẽ xác định một nhóm thời gian bảo trì để xoá cấp trình cân bằng tải trong(các) môi trường thực tế bằng phương pháp tương tự như đề cập trong Bước 2, nhằm đảm bảo lưu lượng truy cập API thời gian chạy tiếp tục hoạt động như dự kiến.

Các thay đổi về chức năng của sản phẩm

Sau đây là một số thay đổi về chức năng của sản phẩm khi chuyển sang NGINX.

Không được dùng nữa

Các thuộc tính sau không còn được hỗ trợ trong ProxyEndpoints:

  • allow.http10
  • allow.http11
  • allow.http.method.*
  • allow.POST.without.content.length
  • allow.PUT.without.content.length

Để giải quyết vấn đề này, hãy xem bài viết cộng đồng sau đây: https://community.apigee.com/questions/16134/proxy-endpoint-http-allow-method-properties-not-wo.html.

Câu hỏi thường gặp

Sau đây là câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp về việc di chuyển NGINX.

Việc này có thể làm thay đổi IP công khai không? Một số người bán của chúng tôi chỉ cho phép truy cập từ các địa chỉ IP đã biết và khi họ thay đổi điểm ngắt lưu lượng của người bán.
Trong Bước 1, câu trả lời là "Không" vì chúng tôi không đề cập đến các trình cân bằng tải hiện tại. Điều này sẽ không trực tiếp thay đổi bất kỳ IP nào phân phát lưu lượng truy cập. Tuy nhiên, do tính chất của dịch vụ cân bằng tải của Amazon Web Services (AWS), các quy tắc điều chỉnh theo tỷ lệ thông thường sẽ được áp dụng, nghĩa là IP có thể thay đổi trong logic điều chỉnh theo tỷ lệ (chức năng hiện có). Đây là lý do bạn không nên triển khai các cấu hình có trong danh sách cho phép hướng Bắc bằng bộ sản phẩm Apigee Edge. Trong Bước 2 và 3, sẽ có các hệ quả nằm trong danh sách cho phép khi xoá trình cân bằng tải và các địa chỉ IP liên kết. Do đó, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với bạn trong các bước này để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ bằng cách cung cấp một bộ địa chỉ IP mới để cho phép truy cập.
Việc này có ảnh hưởng đến các quy định hạn chế về IP mà chúng tôi đang áp dụng trên các máy chủ gốc của mình không?
Không cần thay đổi gì, giả sử máy chủ gốc là máy chủ điểm cuối đích (máy chủ được gọi từ gói proxy). Thay đổi này có liên quan đến hướng bắc của Apigee hoặc điểm xâm nhập vào Apigee.
Mã CNAME hiện tại của chúng ta có cần thay đổi không?
Không. Các mục CNAME hiện tại sẽ tiếp tục hoạt động như dự kiến.
Quá trình di chuyển chứng chỉ SSL sẽ rất khó khăn. Bạn sẽ xử lý vấn đề này như thế nào?
Nếu bạn đang sử dụng SSL, bước đầu tiên sẽ không ảnh hưởng đến cấu hình SSL hiện tại. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cần phối hợp chặt chẽ với bạn để đảm bảo SSL được thiết lập đúng cách trên bộ định tuyến mới trước khi tiếp tục thực hiện Bước 2 và 3.
Nếu ứng dụng/ứng dụng của tôi không hỗ trợ DEX thì sao?
Các bước 2 và 3 sẽ bị trì hoãn cho đến khi khả năng hỗ trợ DEX được xác nhận.
Có thời gian ngừng hoạt động không?
Chúng tôi dự kiến sẽ không có thời gian ngừng hoạt động. Những thay đổi này sẽ được triển khai theo mô hình triển khai tiêu chuẩn trong các thời lượng phát hành hiện có.