Kết thúc vòng đời Node.js dựa trên Trireme

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Từ ngày 10 tháng 10 năm 2019, Apigee đã ngừng hỗ trợ các proxy API Node.js dựa trên Trireme và tạm ngưng lưu lượng truy cập trên các điểm cuối đó. Tính năng này đã không còn được dùng theo thông báo vào ngày 10 tháng 10 năm 2018. Bạn nên cân nhắc sử dụng Apigee Hosted Targets (Mục tiêu được lưu trữ).

Tại sao chúng tôi gỡ bỏ Trireme?

Kể từ năm 2013, Apigee đã hỗ trợ việc sử dụng proxy Node.js trong Apigee Edge thông qua Trireme. Thao tác này cho phép bạn chạy mã Node.js trong Apigee Edge và hiển thị mã này dưới dạng một API. Mặc dù phương pháp dựa trên Trireme giúp việc lưu trữ API Node.js nhanh chóng và đơn giản, nhưng Trireme bị giới hạn ở những phiên bản và gói Node.js mà công cụ này hỗ trợ. Ngoài ra, cũng có những khác biệt nhỏ về hành vi giữa môi trường Node.js tiêu chuẩn và môi trường Trireme/Rhino chạy trên Máy ảo Java (JVM).

Chúng tôi đã ngừng hỗ trợ Node.js truyền thống và thay vào đó là Mục tiêu được lưu trữ, vì khách hàng nhiều lần yêu cầu chúng tôi có thể tận dụng toàn bộ sức mạnh của Node.js và sử dụng các gói Node.js có sẵn công khai. Mục tiêu được lưu trữ cho phép bạn chạy các ứng dụng Node.js trong môi trường thời gian chạy gốc do Apigee lưu trữ và thêm logic kinh doanh vào API của bạn.

Điều gì sẽ xảy ra với các proxy API hiện có dựa trên Trireme?

Kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2019, các proxy API dựa trên Node.js sẽ không được triển khai và sẽ không thể phân phát lưu lượng truy cập API của bạn nữa. Bạn vẫn có thể xem các API này trong giao diện người dùng proxy API hoặc sử dụng API quản lý để biết định nghĩa proxy và bất kỳ phần phụ thuộc nào, nhưng bạn sẽ không thể sửa đổi hoặc triển khai proxy API hoặc các phần phụ thuộc Node.js.

Tôi cần làm gì?

Bạn nên cân nhắc những lựa chọn/phương án thay thế nào?

Hãy cân nhắc một trong các phương án thay thế sau:

  • Mục tiêu được lưu trữ mang đến cho doanh nghiệp một cách đơn giản để thêm nhiều logic nghiệp vụ vào các API hơn so với trước đây. Mục tiêu được lưu trữ giúp bạn chạy các ứng dụng Node.js trong môi trường thời gian chạy gốc do Google lưu trữ. Điều đó có nghĩa là bạn có thể tận dụng toàn bộ sức mạnh của Node.js và sử dụng nhiều gói Node.js trong ứng dụng của mình. Xem lại Câu hỏi thường gặp về Mục tiêu được lưu trữ để biết thêm thông tin chi tiết.
  • Di chuyển sang một dịch vụ thay thế để lưu trữ các phần phụ trợ nhắm mục tiêu API của bạn, chẳng hạn như Google App Engine, Cloud Run hoặc Cloud Functions.

Làm cách nào để xuất dữ liệu của tôi (khách hàng dùng nền tảng đám mây)?

Bạn có thể tải gói proxy Node.js xuống theo một trong các cách sau:

Có công cụ hoặc dịch vụ hỗ trợ nào để giúp bạn di chuyển Trireme sang Mục tiêu được lưu trữ không?

Google không cung cấp bất kỳ công cụ tự động nào để di chuyển các proxy Node.js hiện có sang Mục tiêu được lưu trữ. Hãy xem các hướng dẫn trong tài liệu để biết cách Di chuyển proxy Node.js hiện tại sang proxy mục tiêu được lưu trữ.

Tôi cần liên hệ với ai nếu cần thêm thông tin hoặc cần được trợ giúp?

Để yêu cầu thêm thông tin, hãy ghi lại phiếu yêu cầu hỗ trợ tại Apigee Edge Support (Tiêu đề: Trireme EOL).