17.10.11 – Apigee Edge dành cho ghi chú phát hành (Giao diện người dùng) của Đám mây công khai

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Vào thứ Tư, ngày 11 tháng 10 năm 2017, chúng tôi đã bắt đầu phát hành một phiên bản mới của Apigee Edge dành cho đám mây công cộng.

Đã sửa lỗi

Các lỗi sau đây đã được khắc phục trong bản phát hành này. Danh sách này chủ yếu dành cho người dùng kiểm tra xem phiếu yêu cầu hỗ trợ của họ đã được khắc phục hay chưa. Tính năng này không nhằm cung cấp thông tin chi tiết cho tất cả người dùng.

ID vấn đề Nội dung mô tả
67005192 Giao diện người dùng cần xử lý các đường dẫn được giải mã khi kiểm tra quyền
Giao diện người dùng hiện xử lý các đường dẫn được giải mã khi kiểm tra quyền của người dùng.