17.10.25.00 - Ghi chú phát hành Cổng dịch vụ dành cho nhà phát triển Apigee

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Vào thứ Tư, ngày 25 tháng 10 năm 2017, một phiên bản mới trên đám mây của Cổng dịch vụ dành cho nhà phát triển đã sẵn sàng để bạn đăng ký. Xem bài viết Làm cách nào để áp dụng bản cập nhật Apigee cho cổng thông tin dành cho nhà phát triển của tôi trong đám mây công cộng?

Tính năng mới

Phần sau đây mô tả các tính năng mới trong bản phát hành này.

Môi trường nhà phát triển cho các trang web do Pantheon lưu trữ được chuyển hướng từ apigee.com sang apigee.io

Môi trường nhà phát triển dành cho các trang web được lưu trữ trên Pantheon hiện đang được chuyển hướng từ apigee.com sang apigee.io.

Đã sửa lỗi

Các lỗi sau đây đã được khắc phục trong bản phát hành này. Danh sách này chủ yếu dành cho người dùng kiểm tra xem phiếu yêu cầu hỗ trợ của họ đã được khắc phục hay chưa. Tính năng này không nhằm cung cấp thông tin chi tiết cho tất cả người dùng.

ID vấn đề Tên thành phần Nội dung mô tả
67646686 Cổng thông tin dành cho nhà phát triển – Drupal & hiển thị trên trang Diễn đàn
Khắc phục lỗi trong đó giao diện Apigee mặc định hiển thị "&" cho mọi ký hiệu và trong các thẻ trình đơn.
65456469 Cổng thông tin dành cho nhà phát triển – Drupal Cập nhật mô-đun CAPTCHA cho các tính năng nâng cao bảo mật do người đóng góp mô-đun cung cấp
Mô-đun CAPTCHA đã được cập nhật lên CAPTCHA 7.x-1.5 để khắc phục một lỗ hổng bảo mật. Để biết thêm thông tin, hãy xem https://www.drupal.org/node/2907137.
65101827 Cổng thông tin dành cho nhà phát triển – Drupal Tính năng phân tích ứng dụng của công ty không hoạt động
Đã khắc phục lỗi khiến các ứng dụng của Công ty kiếm tiền không hiển thị được bất kỳ dữ liệu phân tích nào.
65003870 Cổng thông tin dành cho nhà phát triển – Drupal Không huỷ được các gói giá trong tương lai
Khắc phục lỗi không huỷ được các gói giá trong tương lai mà công ty đã mua.
65003539 Cổng thông tin dành cho nhà phát triển – Drupal Sử dụng quốc gia mặc định theo ngôn ngữ của Drupal
Giờ đây, địa chỉ Người liên hệ về hoạt động kiếm tiền và Thông tin thanh toán sẽ sử dụng quốc gia mặc định trong tùy chọn cài đặt quốc gia mặc định theo ngôn ngữ. Bạn có thể thay đổi chế độ cài đặt này bằng cách chọn Cấu hình > Khu vực và ngôn ngữ trong trình đơn Quản trị Drupal. Việc thay đổi ngôn ngữ mặc định sẽ thay đổi quốc gia mặc định trên phần Người liên hệ về hoạt động kiếm tiền và Thông tin thanh toán.