4.18.01 – Ghi chú phát hành Edge for Private Cloud

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Kể từ Bản phát hành tính năng Edge trước đó dành cho đám mây riêng tư, các bản phát hành sau đã ra mắt và được đưa vào Bản phát hành tính năng này:

Bản phát hành giao diện người dùng Edge Bản phát hành quản lý Edge Bản phát hành cổng thông tin

Hãy xem bài viết Giới thiệu về cách đánh số bản phát hành để tìm hiểu cách xác định xem một bản phát hành cụ thể trên đám mây có trong phiên bản Edge dành cho đám mây riêng tư hay không.

Tổng quan về bản phát hành

Các tính năng mới quan trọng nhất trong bản phát hành này bao gồm:

 • Nâng cấp lên PostgreSQL 9.6
 • Bản phát hành beta của Trải nghiệm Edge mới dành cho đám mây riêng tư
 • Bản phát hành beta ba chính sách mới cho phép bạn tạo, xác minh và giải mã Mã thông báo web JSON (JWT).

Bản phát hành này cũng bao gồm tất cả bản sửa lỗi và tính năng mới có trong bản phát hành của Edge Public Cloud được liệt kê dưới đây.

Ngừng sử dụng và ngừng hoạt động

Các tính năng sau đã ngừng hoạt động hoặc bị gỡ bỏ trong bản phát hành này. Vui lòng xem Chính sách về việc ngừng sử dụng Edge để biết thêm thông tin.

Ngừng sử dụng

Ngừng sử dụng các bản cài đặt mới của API BaaS

Những khách hàng mới kể từ ngày 31 tháng 1 năm 2018 không đủ điều kiện sử dụng API BaaS trừ phi trang thông số kỹ thuật của bạn nêu bật quyền sử dụng API BaaS.

Ngừng sử dụng cửa hàng bảo mật Apigee (kho lưu trữ)

Cửa hàng bảo mật Apigee, hay còn gọi là "vault", hiện không còn được dùng nữa và sẽ ngừng hoạt động vào tháng 9 năm 2018. Vaults, cung cấp bộ nhớ đã mã hoá của các cặp khoá/giá trị, được tạo bằng API quản lý và được truy cập trong thời gian chạy bằng các hàm trong mô-đun Node.js truy cập apigee.

Thay vì sử dụng kho lưu trữ bảo mật, hãy sử dụng bản đồ khoá-giá trị (KVM) đã mã hoá, như mô tả trong bài viết Làm việc với bản đồ giá trị khoá. KVM được mã hoá cũng an toàn như kho lưu trữ và cung cấp thêm tuỳ chọn để tạo và truy xuất. (theo giờ GMT-3848)

Ngừng thêm đường dẫn trên thẻ Hiệu suất proxy API

Trước bản phát hành này, bạn có thể chuyển đến một proxy API trong giao diện người dùng quản lý, chuyển đến thẻ Hiệu suất và tạo nhiều đường dẫn để so sánh dựa trên biểu đồ trong thẻ Hiệu suất của proxy và trong trang tổng quan về Giao dịch kinh doanh. Tính năng này hiện đã ngừng hoạt động và không còn có sẵn trong giao diện người dùng. Để tìm phương án thay thế cho chức năng này, hãy xem bài viết sau đây trên Cộng đồng Apigee: https://community.apigee.com/articles/23936/alternative-to-business-transactions-api.html. (EDGEUI-902)

Ngừng sử dụng thuộc tính SMTPSSL để thiết lập giao thức SMTP cho cổng Dịch vụ dành cho nhà phát triển

Bạn hiện sử dụng thuộc tính SMTP_PROTOCOL, thay vì thuộc tính SMTPSSL, để thiết lập giao thức mà máy chủ SMTP kết nối với cổng thông tin sử dụng. Các giá trị hợp lệ là: "standard", "SSL" hoặc "tls".

Xem nội dung cài đặt cổng Dịch vụ dành cho nhà phát triển để biết thêm thông tin.

Tính năng mới và thông tin cập nhật

Sau đây là các tính năng mới và tính năng nâng cao trong bản phát hành này. Ngoài các tính năng nâng cao sau đây, bản phát hành này cũng nâng cao khả năng hữu dụng, hiệu suất, bảo mật và độ ổn định.

Đám mây riêng

Nâng cấp PostgreSQL lên phiên bản 9.6

Bản phát hành này bao gồm việc nâng cấp lên PostgreSQL 9.6 để cho phép Edge tận dụng tính năng Parallel Query (Truy vấn song song) trong PostgreSQL. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết:

Bản phát hành beta của Trải nghiệm Edge mới dành cho đám mây riêng tư

Bản phát hành Edge dành cho Đám mây riêng tư này chứa bản phát hành Beta của một bản cập nhật lớn cho giao diện người dùng quản lý API. Trải nghiệm New Edge này dựa trên các tính năng hiện có của nền tảng Apigee Edge, đồng thời bổ sung một số tính năng nâng cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực Thiết kế và Phát hành.

Trước đây, trải nghiệm New Edge chỉ dành cho người dùng Cloud. Với bản phát hành Edge dành cho đám mây riêng tư này, giờ đây bạn có thể cài đặt phiên bản Beta của trải nghiệm New Edge.

Hãy xem bài viết Bản phát hành beta của Trải nghiệm Edge mới dành cho đám mây riêng tư để biết thêm thông tin.

Bản phát hành beta của các chính sách JWT

Mã thông báo web JSON (JWT) là một tiêu chuẩn mã thông báo được mô tả trong IETF RFC 7519. JWT cung cấp một cách để ký một tập hợp các thông báo xác nhận quyền sở hữu, nói cách khác là một tập hợp các cặp tên/giá trị mà sau đó có thể được người nhận JWT xác minh một cách đáng tin cậy.

Bản phát hành này có ba chính sách mới cho phép bạn tạo, xác minh và giải mã Mã thông báo web JSON (JWT) trên Apigee Edge:

 • Tạo chính sách JWT – Tạo một JWT đã ký kèm theo một tập hợp các thông báo xác nhận quyền sở hữu có thể định cấu hình. Sau đó, JWT có thể được trả về cho ứng dụng khách, được truyền đến các mục tiêu phụ trợ hoặc dùng theo những cách khác. Hãy xem Tạo chính sách JWT (phiên bản beta) để biết thêm thông tin.
 • Xác minh chính sách JWT – Xác minh chữ ký trên JWT nhận được từ ứng dụng hoặc các hệ thống khác. Chính sách này cũng trích xuất các thông báo xác nhận quyền sở hữu thành các biến luồng để các chính sách hoặc điều kiện tiếp theo có thể kiểm tra các giá trị đó nhằm đưa ra quyết định uỷ quyền hoặc định tuyến. Hãy xem bài viết Xác minh chính sách JWT (phiên bản thử nghiệm beta) để biết thêm thông tin.
 • Giải mã chính sách JWT – Giải mã JWT mà không cần xác minh chữ ký trên JWT. Chính sách này hữu ích khi được dùng cùng với Chính sách xác minh JWT, khi phải biết rõ giá trị của một thông báo xác nhận quyền sở hữu trong JWT trước khi xác minh chữ ký của JWT. Vui lòng xem Chính sách giải mã JWT (phiên bản thử nghiệm beta) để biết thêm thông tin.

Hãy xem bài viết Tổng quan về chính sách JWT để biết thông tin tổng quan.

Hỗ trợ đóng tệp OCSP cho máy chủ ảo (65587547)

Các máy chủ ảo hiện hỗ trợ tính năng ghim OCSP cho TLS một chiều và hai chiều. Khi bật, ứng dụng OCSP (Giao thức trạng thái chứng chỉ trực tuyến) sẽ gửi yêu cầu trạng thái tới trình phản hồi OCSP để xác định xem chứng chỉ có hợp lệ hay không. Phản hồi cho biết chứng chỉ có hợp lệ và không bị thu hồi hay không.

Tính năng ghim OCSP ở trạng thái tắt theo mặc định. Bạn phải bật TLS trên máy chủ ảo để bật được OCSP.

Vui lòng xem bài viết Tài liệu tham khảo về thuộc tính lưu trữ ảo để biết thêm thông tin.

Hiện có thể thiết lập các tuỳ chọn thử lại với bộ định tuyến ở cấp máy chủ ảo

Giờ đây, bạn có thể thiết lập các tuỳ chọn thử lại cho hoạt động giao tiếp của Bộ định tuyến với Bộ xử lý thông báo trên máy chủ ảo. Điều này cho phép bạn kiểm soát chi tiết hơn các tuỳ chọn trước đó, vốn chỉ thiết lập được ở cấp Bộ định tuyến.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Thuộc tính cấu hình máy chủ ảo.

Đã thêm tuỳ chọn hỗ trợ Liên kết vai trò bên ngoài (67145030)

Nếu đang sử dụng phương thức Xác thực bên ngoài để tích hợp dịch vụ thư mục bên ngoài vào quá trình cài đặt Đám mây riêng tư Apigee Edge, thì giờ đây, bạn có thể dùng tính năng Ánh xạ vai trò bên ngoài. Liên kết vai trò bên ngoài cho phép bạn liên kết nhóm hoặc vai trò của riêng mình với các vai trò và nhóm kiểm soát quyền truy cập dựa trên vai trò (RBAC) được tạo trên Apigee Edge.

Dịch vụ Liên kết vai trò bên ngoài cho các bản phát hành Edge dành cho đám mây riêng tư trước phiên bản 4.18.01 đã ngừng hoạt động. Bản phát hành 4.18.01 của External Role Mapping (Ánh xạ vai trò bên ngoài) là phiên bản cập nhật đã sửa lỗi và bổ sung các tính năng mới:

 • Khắc phục vấn đề các phản hồi xác thực 403 bị cấm khi xác thực với những người dùng có quyền truy cập.
 • Tiêu đề X-Apigee-Current-User hiện được hỗ trợ trong Liên kết vai trò bên ngoài. Người dùng có quyền truy cập phù hợp (sysadmin) có thể đăng nhập với tư cách người dùng khác bằng thông tin xác thực của chính người dùng.

Vui lòng xem bài viết Liên kết vai trò bên ngoài để biết thêm thông tin.

Hiện có thể kiểm thử các yêu cầu về hệ thống mà không cần chạy bản cài đặt (67858161)

Edge dành cho Private Cloud 4.17.09 đã bổ sung tính năng hỗ trợ cho thuộc tính ENABLE_SYSTEM_CHECK=y để kiểm tra các yêu cầu về CPU và bộ nhớ trên máy trong quá trình cài đặt. Tuy nhiên, bước kiểm tra đó yêu cầu bạn phải cài đặt trên thực tế. Giờ đây, bạn có thể sử dụng cờ "-t" để kiểm tra mà không cần cài đặt:

/opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p aio -f configFile -t

Lệnh này sẽ hiển thị mọi lỗi có yêu cầu về hệ thống trên màn hình.

Hãy xem bài viết Cài đặt các thành phần Edge trên một nút để biết thêm thông tin.

Đã cập nhật phiên bản PHP cho cổng dịch vụ dành cho nhà phát triển (68733233)

Cổng thông tin hiện sử dụng phiên bản PHP 7.0.23.

Không còn phải định cấu hình máy chủ SMTP bằng cổng Dịch vụ dành cho nhà phát triển (70164403)

Bạn không còn bắt buộc phải định cấu hình máy chủ SMTP khi cài đặt cổng thông tin nữa. Bây giờ, bạn có thể định cấu hình một chế độ cài đặt sau khi cài đặt.

Dịch vụ API

Xác thực tên đối với các thực thể mới (MGMT-4252 và MGMT-4098)

Khi bạn tạo thực thể mới, Apigee sẽ xác thực tên để thực thi các quy tắc đặt tên. Các thực thể được xác thực khi tạo hoặc cập nhật là: proxy API, chính sách (và tên chính sách trong định nghĩa proxy API), máy chủ ảo, vai trò, bộ nhớ đệm, máy chủ mục tiêu, mặt nạ dữ liệu để gỡ lỗi, kho khoá và kho lưu trữ tin cậy, cũng như các tệp tài nguyên trong proxy API. Hãy xem phần Khuyến cáo về lỗi đặt tên và nhập để biết các hạn chế đặt tên cho những thực thể này.

Đã sửa lỗi

Các lỗi sau đây đã được khắc phục trong bản phát hành này. Danh sách này chủ yếu dành cho người dùng kiểm tra xem phiếu yêu cầu hỗ trợ của họ đã được khắc phục hay chưa. Tính năng này không nhằm cung cấp thông tin chi tiết cho tất cả người dùng.

Đám mây riêng tư 4.18.01

ID vấn đề Nội dung mô tả
68001164

Tiện ích PHP LDAP hiện đã được cài đặt theo mặc định thông qua cổng thông tin

Tiện ích PHP LDAP hiện được cài đặt theo mặc định khi cài đặt cổng thông tin trên RedHat và CentOS. Mô-đun này giúp việc bật mô-đun LDAP của Drupal dễ dàng hơn.

68049481

Tệp settings.php của Drupal hiện có thể ghi

Tập lệnh cài đặt cổng thông tin giờ đây sẽ đảm bảo rằng người dùng "apigee" có thể ghi tệp settings.php của Drupal để có thể sao chép và cập nhật tệp một cách chính xác.

68139166 Kết quả của trình cài đặt cho thấy OpenLDAP bị hạ cấp dù không bị hạ cấp.
68329105 Không thể thiết lập cổng thông tin khi kết nối với Edge khi SAML được bật và sử dụng chứng chỉ tự ký.
68427561 Các thuộc tính cấu hình cổng thông tin hiện được thiết lập chính xác sau khi khởi động lại.
69024465 Không thể huỷ triển khai SharedFlow trong giao diện người dùng Edge
69711616 Cập nhật Jackson Databind lên phiên bản 2.7.9.1 trong các tệp JAR của bên thứ ba.

17.11.06 (Giao diện người dùng)

ID vấn đề Nội dung mô tả
68357182

Tệp CSV không chứa dữ liệu chính xác cho khung thời gian (bao gồm cả tập dữ liệu đầy đủ)
Tệp CSV không chứa dữ liệu chính xác trong khung thời gian đã chỉ định. Thay vào đó, tập dữ liệu đầy đủ đã được đưa vào tệp. Đã khắc phục sự cố này.

67650494 Giao diện người dùng Edge nên theo dõi các thay đổi về môi trường
Trong một số trường hợp, các thay đổi về môi trường không được duy trì khi di chuyển giữa các trang trong giao diện người dùng. Đã khắc phục sự cố này.

17.10.25.00 (cổng thông tin)

ID vấn đề Tên thành phần Nội dung mô tả
67646686 Cổng thông tin dành cho nhà phát triển – Drupal & hiển thị trên trang Diễn đàn
Khắc phục lỗi trong đó giao diện Apigee mặc định hiển thị "&" cho mọi ký hiệu và trong các thẻ trình đơn.
65456469 Cổng thông tin dành cho nhà phát triển – Drupal Cập nhật mô-đun CAPTCHA cho các tính năng nâng cao bảo mật do người đóng góp mô-đun cung cấp
Mô-đun CAPTCHA đã được cập nhật lên CAPTCHA 7.x-1.5 để khắc phục một lỗ hổng bảo mật. Để biết thêm thông tin, hãy xem https://www.drupal.org/node/2907137.
65101827 Cổng thông tin dành cho nhà phát triển – Drupal Tính năng phân tích ứng dụng của công ty không hoạt động
Đã khắc phục lỗi khiến các ứng dụng của Công ty kiếm tiền không hiển thị được bất kỳ dữ liệu phân tích nào.
65003870 Cổng thông tin dành cho nhà phát triển – Drupal Không huỷ được các gói giá trong tương lai
Khắc phục lỗi không huỷ được các gói giá trong tương lai mà công ty đã mua.
65003539 Cổng thông tin dành cho nhà phát triển – Drupal Sử dụng quốc gia mặc định theo ngôn ngữ của Drupal
Giờ đây, địa chỉ Người liên hệ về hoạt động kiếm tiền và Thông tin thanh toán sẽ sử dụng quốc gia mặc định trong tùy chọn cài đặt quốc gia mặc định theo ngôn ngữ. Bạn có thể thay đổi chế độ cài đặt này bằng cách chọn Cấu hình > Khu vực và ngôn ngữ trong trình đơn Quản trị Drupal. Việc thay đổi ngôn ngữ mặc định sẽ thay đổi quốc gia mặc định trên phần Người liên hệ về hoạt động kiếm tiền và Thông tin thanh toán.

17.10.11 (Giao diện người dùng)

ID vấn đề Nội dung mô tả
67005192 Giao diện người dùng cần xử lý các đường dẫn được giải mã khi kiểm tra quyền
Giao diện người dùng hiện xử lý các đường dẫn được giải mã khi kiểm tra quyền của người dùng.

17.09.20 (Quản lý API và thời gian chạy)

ID vấn đề Tên thành phần Nội dung mô tả
MGMT-4219 Quản lý API MGMT gửi tiêu đề tổ chức và môi trường đến blobstore
MGMT-4065 Quản lý API Đã bật hỗ trợ cho chứng chỉ định dạng PKS
MGMT-3782 Quản lý API Giá trị mức nhất quán mặc định tối ưu cho vùng nhận dạng
MGMT-3913 Quản lý API Giải quyết vấn đề hết thời gian chờ để truy xuất mã thông báo OAuth2 bằng appId
MGMT-4177 Quản lý API Khả năng tắt Giao thức xác thực cơ bản trong SecurityProfile
MGMT-3978 Quản lý API Cần có mã CWC để đặt JVM_OPTIONS trên tất cả thành phần Java
3918
MGMT-4294
Quản lý API Tự động mã hoá URL các ký tự đặc biệt trong đường dẫn quyền cho vai trò tuỳ chỉnh
APIRT-4767 Thời gian chạy API Bước JavaScript phải luôn sử dụng UTF-8 cho nội dung
APIRT-4725 Thời gian chạy API Khắc phục lỗi NPE của dịch vụ OAuth
APIRT-4691 Thời gian chạy API Cho phép ngắt kết nối trước khi ngừng hoạt động khi dịch vụ không hoạt động bình thường
APIRT-4644 Thời gian chạy API Uỷ quyền cơ bản cho BlobstoreService
APIRT-4636 Thời gian chạy API Sense Action (Hành động cảm giác) sẽ tiếp tục hoạt động nếu Zookeeper không hoạt động
APIRT-4635 Thời gian chạy API Sử dụng lại chế độ hỗ trợ thuộc tính mã làm mới cho các chính sách OAuth
APIRT-4632 Thời gian chạy API Bộ đếm hạn mức cửa sổ cuộn không được tính chính xác
APIRT-4584 Thời gian chạy API Flow hook không triển khai nhất quán, tính năng kiểm tra ZooKeeper không hoạt động
APIRT-4542 Thời gian chạy API Nhiệm vụ MP Sense đã kết thúc mà không có thông báo
APIRT-4522 Thời gian chạy API Số liệu phân tích sẽ không hoạt động đối với những trình xử lý thông báo bật tính năng kiếm tiền nếu khu vực của tổ chức khác với khu vực của axgroup
APIRT-4444 Thời gian chạy API Tính toán tỷ lệ lỗi trên mỗi mục tiêu theo mã lỗi
APIRT-4435 Thời gian chạy API RepositoryServiceImpl.loadAsString() không sử dụng bộ ký tự
APIRT-4370 Thời gian chạy API Mức sử dụng bộ nhớ cao trên org MPs
APIRT-4354 Thời gian chạy API Ghi lại phiên bản TLS trong Nginx access_log cho mọi yêu cầu
APIRT-4169 Thời gian chạy API Phiên bản hiện tại của Nginx không hỗ trợ tổ hợp biến bắt buộc cho tiêu đề X-Forwarded-For
APIRT-3671 Thời gian chạy API Mã thông báo không được ghi lại là đã băm sau khi bật tính năng băm
APIRT-3593 Thời gian chạy API Mã thông báo OAuth không lưu giữ thuộc tính đã đặt trong cuộc gọi tiếp theo
APIRT-3081 Thời gian chạy API Messages.adaperator.http.flow.ServiceAvailable với chính sách về Giới hạn tốc độ đồng thời
APIRT-4660 Thời gian chạy API Thêm tên nhóm MP trong tiêu đề vào bộ định tuyến X-Apigee-Pod
APIRT-4506 Thời gian chạy API Các thay đổi về bộ nhớ đệm không được sao chép sang một trình xử lý thông báo cụ thể
APIRT-4196 Thời gian chạy API Định dạng dấu thời gian nhật ký hệ thống của chính sách Ghi nhật ký thư không chính xác
66933664 Thời gian chạy API Hạn mức dịch vụ cho quy trình không phải CPS nên dọn dẹp các bộ chứa một cách không đồng bộ và không phải trong luồng Apigee-Main
66495205 Thời gian chạy API Xử lý chính sách JavaScript hiệu quả hơn bằng các lệnh gọi http không đồng bộ để ngăn NPE
65847462 Thời gian chạy API không in được câu lệnh với NPE
65648578 Thời gian chạy API Chỉ nghị sĩ mới được đăng ký trong đường dẫn KV của lãnh sự
65603360 Thời gian chạy API Lệnh gọi JavaScript không thực hiện được do có lỗi rỗng
65416531 Nền tảng tính năng Khôi phục ngữ cảnh thông báo khi các đối tượng JavaScript được đưa trở lại ngữ cảnh bước JavaScript
67405744 Apigee Độ trễ cao khi xử lý yêu cầu đối với MP
65849186 Trireme Các ngoại lệ chưa được xử lý sẽ không khiến quá trình Node.js/Trireme bị thoát
65713882 Trireme mongodb-core trong Trireme tạo ra kết quả mã hoá khác với Node.js gốc
65374484 Trireme Bảo mật nút: http.get với các tuỳ chọn uỷ quyền dạng số sẽ tạo vùng đệm chưa khởi tạo
64577449 Trireme Lỗi sha256 trả về giá trị của thuật toán xác minh không hợp lệ
EDGESERV-6 Máy chủ Edge Các ứng dụng nút gặp phải vấn đề x_apigee_fault_code: "scripts.node.runtime.ScriptExecutionError"

17.09.20 (Giao diện người dùng)

ID vấn đề Nội dung mô tả
65584963 Analytics: Bộ lọc báo cáo tuỳ chỉnh cần có tính năng kiểm tra không phân biệt chữ hoa chữ thường cho loại dữ liệu
Bộ lọc báo cáo tuỳ chỉnh hiện không phân biệt chữ hoa chữ thường đối với các phép so sánh loại dữ liệu.
65446846 Không thể chỉ định vai trò quản trị viên cho một công ty trong giao diện người dùng Edge
Toàn bộ nhà phát triển và công ty sẽ hiển thị và có thể được quản lý trong giao diện người dùng Edge.
65125644 Không thể xoá sản phẩm API khỏi thông tin xác thực cho Ứng dụng của công ty
Đã khắc phục một vấn đề ngăn sản phẩm API bị xoá khỏi thông tin xác thực cho ứng dụng của công ty.

17.09.11 (Quản lý API)

ID vấn đề Nội dung mô tả
64541665 Thay đổi cấu hình trình ghi nhật ký nguồn trên MP để dùng các tên nhật ký khác
APIRT‐3593 Mã thông báo OAuth không lưu giữ thuộc tính đã đặt trong cuộc gọi tiếp theo
APIRT-4336 Phân tách OAuthStepExecution thành nhiều bước thực thi. Mỗi hoạt động đều phải có một quá trình thực thi bước riêng
APIRT-4444 Tính toán tỷ lệ lỗi trên mỗi mục tiêu theo mã lỗi
APIRT-4456 Tái cấu trúc Xác minh khoá API cho cổng EAP/apid
APIRT-4635 Sử dụng lại chế độ hỗ trợ thuộc tính mã làm mới cho các chính sách OAuth
APIRT-4683 Thêm IP LB GCP dưới dạng Đáng tin cậy cho tiêu đề XFF
APIRT-4723 Hỗ trợ tải gói OAuth cho chế độ EdgeX/Kết hợp
APIRT-4725 Khắc phục lỗi NPE của dịch vụ OAuth
APIRT-4726 ScriptableHttpClient không nên giả định rằng ngữ cảnh thông báo vẫn còn tồn tại tại thời điểm gửi
3764 Kho khoá không hợp lệ không còn được quản lý nữa
MGMT-3782 Giá trị mức nhất quán mặc định tối ưu cho vùng nhận dạng
MGMT-3913 Giải quyết vấn đề hết thời gian chờ để truy xuất mã thông báo OAuth2 bằng appId
MGMT-3997 Không cho phép xoá kho khoá nếu có một tệp tham chiếu trỏ đến kho khoá đó
MGMT-4013 Cập nhật các bước kiểm tra tham chiếu kho khoá để đảm bảo sự tồn tại của kho khoá và bí danh được tham chiếu
MGMT-4065 Đã bật hỗ trợ cho chứng chỉ định dạng PKS
MGMT-4113 Nâng cao tính năng lưu trữ ảo tự phục vụ
MGMT-4229 Sau khi thêm @JsonSerialize(include = JsonSerialize.Inclusion.NON_DEFAULT) hồi quy cấu hình api không thành công
MGMT-4232 [EDGEX/Hybrid] Nhập dữ liệu tải lên bằng API sẽ không làm hỏng gói
MGMT-4242 [EDGEX/Hybrid] Hỗ trợ triển khai proxy cho nhiều môi trường
MGMT-4245 [EDGEX/Hybrid] Xác thực máy chủ tự phục vụ VirtualHost cho máy chủ ảo kết hợp
MGMT-4250 [EDGEX] Thực thi song song cho API trạng thái triển khai proxy API

17.09.06 (Giao diện người dùng)

ID vấn đề Nội dung mô tả
65015144 Analytics: Bộ lọc trang báo cáo tuỳ chỉnh gặp vấn đề với bộ lọc giá trị số nguyên dành cho khách hàng sử dụng BigQuery
Bộ lọc trang báo cáo tuỳ chỉnh hiện xử lý các giá trị số nguyên như dự kiến.
64806976 Trường nhà phát triển chưa được điền sẵn trong trang Danh sách ứng dụng
Trường nhà phát triển hiện đã được điền sẵn cho tất cả ứng dụng trong danh sách.
64766918 Không hỗ trợ YAML của trình chỉnh sửa proxy API
Sửa lỗi gây ra sự cố với các tệp YAML trong trình chỉnh sửa proxy API.
64160572 Analytics: Xoá Giao dịch kinh doanh khỏi trình đơn Analytics và khỏi thẻ hiệu suất của trình chỉnh sửa proxy
Trang tổng quan số liệu phân tích về Giao dịch kinh doanh không còn được hỗ trợ nữa. Để biết các lựa chọn thay thế, hãy xem bài viết cộng đồng API Giao dịch thay thế cho doanh nghiệp.

17.08.21.00 (cổng thông tin)

ID vấn đề Nội dung mô tả
DEVSOL‐2625 Vai trò trong hoạt động kiếm tiền bị loại bỏ sau khi chuyển công ty
Nếu bạn đã bật tính năng kiếm tiền, nếu bạn chỉ định một vai trò cho một người dùng và họ chuyển từ bối cảnh này sang công ty khác, thì vai trò đó sẽ không còn bị xoá khỏi người dùng này.
DEVSOL-2621 Cập nhật các mô-đun Drupal
Các mô-đun Drupal sau đây đã được cập nhật lên bản phát hành nêu trên:
 • Thực thể tệp (tệp có thể trường) 7.x-2.4
 • Media 7.x-2.10
 • Media CKEditor 7.x-2.5
 • Phương tiện: YouTube 7.x-3.5
 • Thẻ meta 7.x-1.22
 • Lượt xem dịch vụ 7.x-1.2
DEVSOL-2612

Thông báo"Trang web đã gặp lỗi" xuất hiện khi bật tính năng Kiếm tiền
Đã khắc phục vấn đề xảy ra khi bật các mô-đun kiếm tiền. Thông báo Website encountered an error đã hiển thị cùng với thông báo sau trong nhật ký:

Error: Call to a member function clear() on string in devconnect_monetization_clear_api_cache() (line 1517 of /var/www/html/profiles/apigee/modules/custom/devconnect
/devconnect_monetization/devconnect_monetization.module)

Lỗi này không còn được ghi lại.

DEVSOL-2609 Trang trạng thái Drupal không hiển thị trạng thái kết nối Edge thích hợp cho SAML ( OAuth)
Trang Trạng thái Drupal giờ đây hiển thị trạng thái kết nối Edge thích hợp cho SAML (OAuth). Trước đây, trang báo cáo Báo cáo > Trạng thái sẽ hiển thị kết nối không hoạt động ngay cả khi bạn đã định cấu hình SAML đúng cách.
DEVSOL-2608 SAML/OAuth: In nhật ký bộ nhớ đệm của mã thông báo truy cập bị thiếu với mọi cuộc gọi
Khắc phục vấn đề với logic bộ nhớ đệm mã thông báo truy cập đã khiến hệ thống nhận được mã thông báo mới mỗi khi gọi Edge.
DEVSOL-2599 Nhiều vấn đề liên quan đến devconnect_user_developer_is_active()
Khắc phục vấn đề kiểm tra trạng thái của nhà phát triển không chính xác để quyết định xem người dùng có đang hoạt động hay không. Nếu tài khoản nhà phát triển bị vô hiệu hoá trong giao diện người dùng Edge khiến các khoá ứng dụng ngừng hoạt động, thì giờ đây, hệ thống sẽ hiển thị thông báo để thông báo cho nhà phát triển. Đồng thời, bổ sung các điểm cải thiện về hiệu suất cho chức năng này.
DEVSOL-2595 Các tính năng nâng cao và cập nhật cấu hình SAML
Chúng tôi đã thực hiện các điểm cải tiến và cập nhật sau đây đối với cấu hình SAML:
 • Giờ đây, bạn có thể chỉnh sửa trang cấu hình SAML. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Sử dụng phương thức xác thực SAML.
 • Trường tên người dùng hiện đã hiển thị trong giao diện người dùng.
 • Sửa lệnh gọi drush "dc-test" để sử dụng chức năng kiểm tra kết nối tiêu chuẩn nhằm không bỏ qua các chế độ cài đặt cấu hình SAML.
DEVSOL-2569 Phân tích ứng dụng: Thời gian phản hồi của điểm cuối không còn hoạt động, đã thay đổi thành Tổng thời gian phản hồi
Biểu đồ số liệu phân tích về Thời gian phản hồi của điểm cuối đã bị xoá khỏi thẻ Analytics trên trang Ứng dụng dành cho nhà phát triển vì biểu đồ này không phản ánh tổng thời gian phản hồi và gây nhầm lẫn. Chỉ số này chỉ phản ánh thời gian để điểm cuối phản hồi, chứ không phải thời gian proxy API phản hồi. Biểu đồ Thông lượng hiển thị tổng thời gian phản hồi cho các nhà phát triển cuối.

17.07.31.00 (cổng thông tin)

ID vấn đề Nội dung mô tả
DEVSOL‐2258 Không dịch được một số trường văn bản sang tiếng Bồ Đào Nha
Thêm văn bản dịch bị thiếu trong mô-đun Ứng dụng trên cổng thông tin cho nhà phát triển của Drupal vào hệ thống quốc tế hóa của Drupal. Trước đây, một số văn bản không dịch được trên các trang "Ứng dụng của tôi".
DEVSOL-2536 Việc chỉnh sửa "tên ứng dụng" hoặc "URL gọi lại" sẽ khiến cổng thông tin xoá các sản phẩm API khỏi ứng dụng của nhà phát triển
Việc cập nhật ứng dụng dành cho nhà phát triển sẽ không còn làm cho các sản phẩm API bị xoá khỏi ứng dụng đó.
DEVSOL-2519 Smartdocs chưa khai báo phần phụ thuộc trên devconnect_developer_apps
Mô-đun Smartdocs không còn có phần phụ thuộc không cần thiết trên mô-đun ứng dụng dành cho nhà phát triển DevConnect nữa.
DEVSOL-2492 Thoát HTML không chính xác trên trang công ty
Khắc phục vấn đề trình đơn kiếm tiền hiển thị ký hiệu và (chẳng hạn như "Danh mục và kế hoạch" bằng mã hoá HTML).
DEVSOL-2490 Cải thiện việc sử dụng phương thức xác định ngày của Gói giá trong các mô-đun kiếm tiền
Bổ sung khả năng xử lý tốt hơn các gói giá Kiếm tiền trên các múi giờ.
DEVSOL-2440 Việc gọi API "giới hạn" quản lý không dùng nữa trong cổng thông tin nhà phát triển sẽ dẫn đến lỗi 404
Cập nhật hệ thống để xử lý API gói lượt xem/mua mới trong mục Kiếm tiền.
DEVSOL-2436 Thiếu bảng drupal_cache_mint trong DevPortal DB khi cố gắng bật mô-đun Apigee_company Drupal để bật tính năng kiếm tiền
Khắc phục vấn đề mà cấu hình Kiếm tiền sẽ gây ra lỗi sau: "ERROR: mối quan hệ "drupal_cache_mint" không tồn tại".
DEVSOL-2419 Việc nhập JSON không phải OpenAPI vì OpenAPI không gửi thông báo lỗi
Giờ đây, việc nhập tài liệu OpenAPI vào SmartDocs được xác thực để đảm bảo tài liệu đó là một thông số kỹ thuật OpenAPI.
DEVSOL-2406 Đường liên kết SmartDocs, 'Chi tiết bản sửa đổi' hoặc 'Chỉnh sửa bản sửa đổi', không hoạt động
Khắc phục sự cố trong đó 'Chi tiết bản sửa đổi' hoặc 'Chỉnh sửa bản sửa đổi' trong trình đơn thao tác của bản sửa đổi SmartDocs hiển thị sai trang.
DEVSOL-2382 Chức năng"Khoá mẫu phương thức SmartDocs"
Tạo quyền mới "Quản lý mẫu SmartDocs" để xoá hoặc giới hạn khả năng chỉnh sửa các mẫu SmartDocs cho một vai trò.
DEVSOL-2380 Lỗi chỉ mục không xác định trong nhật ký của Drupal
Đã xoá thông báo gây hiểu lầm sau đây trong nhật ký của Drupal đối với các trang web có bật tính năng kiếm tiền: Undefined index: role in Apigee\ManagementAPI\Company->listDevelopers()
DEVSOL-2375 Lỗi địa chỉ không hợp lệ trong nhật ký Drupal
Sửa lỗi dẫn đến việc thêm lỗi không hợp lệ vào nhật ký nếu hệ thống chưa định cấu hình SMTP.
DEVSOL-2355 Thời gian chờ cURL dẫn đến cảnh báo PHP và nhật ký không hợp lệ trong Edge-php-sdk
Khắc phục lỗi trong đó thời gian chờ sẽ dẫn đến thông điệp nhật ký được định dạng không đúng cách.
DEVSOL-2336 Cập nhật cấu hình của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán kiếm tiền
Giờ đây, bạn có thể dùng trang cấu hình Cấu hình > Cài đặt kiếm tiền > Thanh toán định kỳ qua Worldpay để định cấu hình thông tin thanh toán trên WorldPay.
DEVSOL-2307 Thêm cảnh báo/tài liệu mà mô-đun apigee_company chỉ có thể dùng với tính năng kiếm tiền
Mô-đun Drupal apigee_company bắt buộc phải bật tính năng Kiếm tiền. Nếu bạn bật mô-đun apigee_company khi tính năng Kiếm tiền đang không bật, một thông báo cảnh báo sẽ hiển thị trong báo cáo Trạng thái của trang web.
DEVSOL-2270 Sau lần phát hành tính năng kiếm tiền mới nhất (ngày 5 tháng 10 năm 2016) không thể lưu Thông tin công ty
Khắc phục vấn đề về Hoạt động kiếm tiền khiến thông tin về công ty không được lưu đúng cách.
DEVSOL-2175 Bí danh tôi và mô-đun Thống kê chính không hoạt động hiệu quả khi kết hợp với nhau
Nhân Drupal và mô-đun contrib "Tôi đại diện" đã được vá để "Bí danh tôi" và mô-đun Thống kê chính có thể bật cùng lúc. Để biết thêm thông tin, hãy xem https://www.drupal.org/node/1863260https://www.drupal.org/node/2076691.

Vấn đề đã biết

Bản phát hành này gặp một số vấn đề đã biết sau đây:

ID vấn đề Nội dung mô tả
72379834

Thông báo lỗi quyền xuất hiện khi dừng apigee-postgresql

Khi dùng lệnh apigee-seriver apigee-postgresql stop để dừng apigee-postgresql, bạn có thể thấy một thông báo cho biết apigee-serive không thể thay đổi thành thư mục gốc của người dùng. Bạn có thể bỏ qua thông báo đó.

68722102

Chính sách về Ghi nhật ký thư bao gồm cả thông tin bổ sung trong thông điệp nhật ký

Phần tử FormatMessage của MessageLogging policy kiểm soát định dạng của thông báo được ghi lại. Khi FormatMessage=false, tin nhắn được ghi lại không nên chứa bất kỳ thông tin nào do Apigee tạo ra. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn đặt FormatMessage=false, thông điệp nhật ký vẫn bao gồm các thông tin sau:

 • Điểm ưu tiên
 • Dấu thời gian