17.10.02 – Apigee Edge dành cho ghi chú phát hành (Giao diện người dùng) của Đám mây công khai

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Vào thứ Hai, ngày 2 tháng 10 năm 2017, chúng tôi đã bắt đầu phát hành một phiên bản mới của Apigee Edge cho đám mây công cộng.

Tính năng mới và thông tin cập nhật

Sau đây là các tính năng và nội dung cập nhật mới trong bản phát hành này.

Tự động đăng ký cho các tài khoản đánh giá mới

Quá trình đăng ký cho các tài khoản đánh giá mới giờ đây sẽ được tự động hoá. Các tài khoản đánh giá mới được cấp phép chỉ mất vài phút thay vì vài giờ với ít bước hơn. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Tạo tài khoản Apigee Edge. (63901654)