รับการแจ้งเตือนสถานะและรุ่น Apigee Edge

คุณกำลังดูเอกสารประกอบของ Apigee Edge
ไปที่เอกสารประกอบของ Apigee X
ข้อมูล

ลงชื่อสมัครใช้เพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเผยแพร่ Apigee Edge Cloud และ Private Cloud พร้อมการอัปเดตสถานะสำหรับบริการ Apigee Edge Cloud

ไปที่ http://status.apigee.com และคลิก ติดตามการอัปเดต

นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบบันทึกประจำรุ่นของ Apigee เพื่อดูข้อมูลรุ่นล่าสุด