นโยบายการเลิกใช้งาน Apigee

คุณกำลังดูเอกสารประกอบของ Apigee Edge
ไปที่เอกสารประกอบของ Apigee X
ข้อมูล

  1. การปิดให้บริการ ตามส่วนที่ 2 (ถัดไป) Apigee อาจหยุดให้บริการผลิตภัณฑ์ บริการ หรือส่วนใดๆ หรือฟีเจอร์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องมีความรับผิดต่อลูกค้า
  2. นโยบายการเลิกใช้งาน Apigee จะประกาศหากตั้งใจจะยกเลิกหรือทำการเปลี่ยนแปลงที่เข้ากันไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือฟีเจอร์ที่ระบุไว้ในการเลิกใช้งานและการเลิกใช้ Apigee Apigee จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อดำเนินงานและสนับสนุนเวอร์ชันและฟีเจอร์เหล่านั้นของผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้นต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปีหลังจากการประกาศดังกล่าว เว้นแต่ (ตามที่ Apigee จะตัดสินในการตัดสินโดยมีเจตนาดีและสมเหตุสมผล)
    (1) กฎหมายหรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่สาม (รวมถึงหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง) หรือ
    (2) การทำเช่นนั้นอาจสร้างความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหรือความยุ่งยากอย่างมาก) ดังต่อไปนี้

    หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือฟีเจอร์จะถูกกำหนดให้ "เลิกใช้แล้ว" ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ขั้นตอนการเผยแพร่
  3. เวอร์ชัน ฟีเจอร์ หรือฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีป้ายกำกับว่า "ทดลองใช้ก่อนเปิดตัว" "อัลฟ่า" หรือ "เบต้า" จะไม่รวมอยู่ในนโยบายการเลิกใช้งานนี้

นโยบายข้างต้นคือ "นโยบายการเลิกใช้งาน"

โปรดดูการเลิกใช้งานและการเลิกใช้งาน Apigee เพื่อดูรายการฟีเจอร์ที่เลิกใช้งานและเลิกใช้งาน