14.05.2028 – informacje o wersji Apigee Edge w chmurze

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

We wtorek 3 czerwca 2014 roku opublikowaliśmy nową wersję Apigee Edge w chmurze.

Nowe funkcje i ulepszenia

Poniżej znajdziesz opis nowych funkcji i ulepszeń wprowadzanych w tej wersji.

  • Strumieniowanie odpowiedzi Node.js
    Odpowiedzi ze skryptu Node.js mogą być przesyłane strumieniowo do klienta, jeśli skrypt generuje dane wyjściowe w wielu fragmentach. Aby włączyć strumieniowe przesyłanie odpowiedzi Node.js, musisz włączyć strumieniowanie na serwerze proxy interfejsu API.
    Więcej informacji znajdziesz w artykule Żądania i odpowiedzi strumieniowania.
  • Aktualizacja Trireme dla plików SDF (Trireme 0.7.4)
    Trireme, czyli środowisko wykonawcze skryptów Node.js w Apigee Edge, obsługuje język Spannera. Do szybkiego przetwarzania plików SDF możesz używać modułów „node_xlst” i „trireme-xml”.
    Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.npmjs.org/package/trireme-xslt