14.08.06 – informacje o wersji Apigee Edge w chmurze

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W czwartek 7 sierpnia 2014 roku opublikowaliśmy nową wersję Apigee Edge w chmurze.

Nowe funkcje i ulepszenia

Poniżej znajdziesz opis nowych funkcji i ulepszeń wprowadzanych w tej wersji.

  • Obsługa protokołu OAuth i limitów dla Apigee-access
    Moduł apigee-access Node.js, który umożliwia aplikacjom Node.js działającym w Apigee Edge dostęp do funkcji specyficznych dla Apigee, zawiera teraz interfejsy API do obsługi protokołu OAuth i limitów. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://github.com/apigee/apigee-access.

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy.

Temat Opis
Wygaśnięcie sesji interfejsu Edge
MGMT-860
Użytkownicy Apigee zalogowani w interfejsie zarządzania zostaną wylogowani po jednym dniu braku aktywności.
Karty nawigacyjne edytora proxy
MGMT-707
Podczas wyświetlania serwera proxy interfejsu API wybór widoku („Przegląd”, „Programowanie” i „Śledzenie”) został zmieniony z przycisków na karty.
Ikona pomocy dotyczącej edytora proxy
MGMT-488
Bardziej widoczna ikona pomocy na stronie programowania serwera proxy interfejsu API umożliwia dostęp do pomocy dotyczącej wybranych zasad i zasobów.
Trireme 0.8.0 i Rhino 1.7R5
APIRT-663
Apigee Edge obsługuje teraz programy Trireme 0.8.0 i Rhino 1.7R5. Trireme 0.8.0 rozwiązuje szereg problemów ze zgodnością ze standardowym środowiskiem Node.js. W Rhino 1.7R5 wprowadziliśmy też szereg poprawek dotyczących zgodności, w tym ulepszenia klasy String, Error i Date, obsługa obiektów „Error.captureStackTrace” oraz zrzuty stosu, które można wyświetlać w formacie zgodnym z wersją 8. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://github.com/apigee/trireme/releases.