14.09.03 – informacje o wersji Apigee Edge w chmurze

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W czwartek 4 września 2014 roku opublikowaliśmy nową wersję Apigee Edge w chmurze.

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy.

Temat Opis
Komentarze XML w edytorze proxy interfejsu API
MGMT-203
Komentarze XML są teraz obsługiwane w panelu kodu edytora serwera proxy interfejsu API i inspektorze właściwości.
Uprawnienia „Zapisz jako” w edytorze serwera proxy interfejsu API
MGMT-13
Gdy użytkownik utworzył nowy serwer proxy interfejsu API w interfejsie zarządzania za pomocą opcji „Zapisz jako”, nie miał odpowiednich uprawnień do edytowania nowego serwera proxy interfejsu API. Naprawiliśmy ten problem.
Aktualizacja ścieżek Node.js
APIRT-763
Aby zapobiec przypadkowemu wyciekowi nazwy organizacji lub środowiska poza skrypt Node.js, skrypty są teraz uruchamiane w katalogu /organization/environment/api, a nie w katalogu /organizations/{nazwa_organizacji}/environments/{env_name}/apis/{api}. Aby zachować nazwy organizacji i środowisk, dodaliśmy te zmienne środowiskowe: APIGEE_ORG i APIGEE_ENVIRONMENT.