14.10.15 – informacje o wersji Apigee Edge w chmurze

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W czwartek 16 października 2014 r. opublikowaliśmy nową wersję Apigee Edge w chmurze.

Nowe funkcje i ulepszenia

Poniżej znajdziesz opis nowych funkcji i ulepszeń wprowadzanych w tej wersji.

  • Kompresja gzip w odpowiedziach interfejsu APIMGMT-1127
    Wywołania interfejsu Management API obsługują kompresję gzip w przypadku odpowiedzi o treści Content-Length o długości co najmniej 1024 bajtów. Zastosowanie:
    'Accept-Encoding: gzip, deflate'
    Zapoznaj się z notatką dotyczącą narzędzia gzip w artykule Programowanie z użyciem Apigee Edge.

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy.

Temat Opis
Błędy importu pakietów interfejsów API
MGMT-1140
Gdy podczas importowania pakietu serwera proxy interfejsu API wystąpiły błędy, w interfejsie zarządzania pojawiły się błędy, a wdrożenie zakończyło się powodzeniem, mimo że nie powiodło się. Rozwiązaliśmy ten problem.
Certyfikat SSL wyświetlany w interfejsie użytkownika
MGMT-1047
Jeśli podczas wyświetlania certyfikatu SSL w interfejsie zarządzania będzie on zawierał błąd lub nieobsługiwaną właściwość, certyfikat nie zostanie wyświetlony. Rozwiązaliśmy ten problem, a komunikat ostrzegawczy informuje o problemach z certyfikatem.
Rozszerzenie skryptu w języku Python w interfejsie użytkownika
MGMT-564
Skrypty Pythona otrzymują teraz rozszerzenie pliku .py po dodaniu nowej zasady Pythona Script w edytorze serwera proxy interfejsu API.
Rozszerzenie pliku SDF w interfejsie użytkownika
MGMT-444
Skrypty XSL otrzymują teraz rozszerzenie .xlst po dodaniu zasady przekształcania XSL w edytorze serwera proxy interfejsu API.