14.10.15 – Informacje o wersji Apigee Edge w chmurze (zarabianie)

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

We wtorek 28 października 2014 roku opublikowaliśmy nową wersję usługi zarabiania w chmurze w Apigee Edge.

Nowe funkcje i ulepszenia

Poniżej znajdziesz opis nowych funkcji i ulepszeń wprowadzanych w tej wersji.

  • Zapytania dotyczące raportu Zoptymalizowane płatności.

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy.

Temat Opis

Typ transakcji OBCIĄŻENIE nie jest odzwierciedlany w raportach Rozliczenia i Przychody. DEVRT-1117

Typ transakcji OBCIĄŻENIE jest teraz widoczny w raportach z informacjami o płatnościach i podsumowaniu przychodów.

Lista programistów, których można wybrać, nie wypełnia strony Dokumenty rozliczeniowe w przypadku niektórych organizacji. DEVRT-1118

Lista dostępnych programistów wypełnia teraz stronę Dokumenty rozliczeniowe w przypadku organizacji, których dotyczy problem.

W portalu dla programistów saldo z przedpłaty wyświetla się jako myślniki. DEVRT-1138

Na saldzie przedpłaconej dewelopera widoczna jest teraz prawidłowa kwota salda z przedpłaty.

Okres odnowienia abonamentu jest nieprawidłowo obliczony, przez co deweloperzy kwalifikują się do odnowienia abonamentu o dzień za wcześnie. DEVRT-1131

Okresy odnowienia abonamentu są teraz poprawnie obliczane.

Kolejna data opłaty cyklicznej nie jest aktualizowana na potrzeby przyszłych planów stawek. DEVRT-1121

Trwa aktualizacja następnej daty opłaty cyklicznej na potrzeby przyszłych planów stawek.

Po zapisaniu przyszły plan stawek z opcją „Odliczanie czasu spędzonego w poprzedniej umowie od nowego okresu” wyświetla się z nieprawidłową opcją przeniesienia „Ponownie rozpocznij pełny okres kontaktu w nowym dniu wejścia w życie”. DEVRT-1106

Po zapisaniu przyszłe plany stawek będą teraz wyświetlać prawidłową opcję przeniesienia.

Podczas aktualizowania limitów wartości są zapisywane prawidłowo, ale na stronie Limity pojawia się błąd. DEVRT-1158

Zapisanie prawidłowej aktualizacji strony Limity nie spowoduje już wyświetlenia błędu.