14.10.20 – informacje o wersji Apigee Edge w chmurze

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

We wtorek, 4 listopada 2014 roku, opublikowaliśmy nową wersję Apigee Edge w chmurze.

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy.

Temat Opis
Błąd 500 podczas zapisywania dużych serwerów proxy
MGMT-1282
Podczas zapisywania pakietów serwera proxy interfejsu API o większych rozmiarach wystąpił błąd „500 wewnętrzny błąd serwera”. Naprawiliśmy ten problem.
Usunięcie serwera proxy interfejsu API nie powoduje usunięcia z usług
MGMT-1100
Gdy serwer proxy interfejsu API należący do co najmniej jednej usługi API został usunięty, serwer proxy nadal był widoczny na liście interfejsów API usługi. Przed usunięciem serwera proxy pojawi się prośba o usunięcie serwera proxy interfejsu API z usług.

Właściwość AssignZmienne zasady AssignMessage może ustawiać tylko zmienne typu ciąg znaków APRT-90

Za pomocą właściwości AssignZmiennej w zasadzie AssignMessage można teraz ustawiać zmienne typu ciąg znaków i zmienne inne niż ciągi znaków.

Znane problemy

Oto znane problemy w tej wersji.

Temat Opis
Śledzenie pobierania w Safari
MGMT-1069
Pobieranie sesji śledzenia w edytorze serwera proxy interfejsu API nie działa w Safari i zostało wyłączone.