15.04.01 – informacje o wersji portalu Apigee dla programistów

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W czwartek 23 kwietnia 2015 roku opublikowaliśmy nową wersję chmurową portalu Apigee dla programistów.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z obsługą klienta Apigee.

Listę wszystkich informacji o wersji Apigee Edge znajdziesz w artykule Informacje o wersji Apigee.

Nowe funkcje i ulepszenia

Poniżej znajdziesz opis nowych funkcji i ulepszeń wprowadzanych w tej wersji.

Zarabianie

Poniżej znajdziesz nowe funkcje i ulepszenia związane z zarabianiem na Edge.

Osobna obsługa firm i deweloperów

Firmy i deweloperzy są teraz obsługiwane osobno, co daje większą elastyczność przy dodawaniu wielu firm do deweloperów i wielu deweloperów do firm. W interfejsie zarządzania znajdują się teraz osobne okna dla sekcji „Firmy” i „Deweloperzy” (dostępne w menu „Publikowanie”).

Więcej informacji znajdziesz w artykule Zarządzanie firmami i deweloperami.

W raportach o przychodach firmy pozostają głównym filtrem, choć etykieta filtra zmieniła się z „Deweloperzy” na „Firmy”.

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy.

Identyfikator problemu Opis
DEVSOL-1294 Usuwanie identyfikatora UUID metody w SmartDokumentach
Opcja „UUID metody” nie jest już dostępna w przypadku niestandardowych adresów URL.
DEVSOL-1063 Dodaj równoczesność do pliku build.xml, aby przyspieszyć kompilacje
Instalator OPDK pobiera teraz biblioteki i moduły za pomocą 10 wątków, a nie jednego, co przyspiesza instalację.
DEVSOL-1021 Wyświetl wersję profilu portalu dla programistów na stronie stanu i odłącz wersje OPDK/Cloud
Wersja Apigee dla programistów jest teraz dostępna dla administratora na stronie stanu w sekcji „Raporty > Raporty stanu”.
DEVSOL-1019 Implementowanie interfejsu Ping API na potrzeby sprawdzania poprawności dokumentów SmartDokumentacja
Stan modułu SmartDokumentów będzie teraz widoczny na stronie raportu stanu w sekcji „Raporty > Raporty stanu”. Jeśli URL serwera proxy nie jest skonfigurowany lub jest nieprawidłowy, na stronie stanu pojawi się komunikat.
DEVSOL-1008

Wskazywanie stanu wyrenderowanego/opublikowanego na stronie z listą modeli
Lista modeli w SmartDokumentach będzie zawierać dodatkowe informacje:

  • Łączna liczba metod: łączna liczba metod dostępnych w najnowszej wersji modelu.
  • Wyrenderowane: łączna liczba metod renderowanych jako węzły w portalu dla programistów.
  • Opublikowane: liczba opublikowanych węzłów wyrenderowanych.
DEVSOL-1007 Usuwanie modeli w menu administratora
W elemencie menu administracyjnego SmartDokumenty > Modele nie będą listy modeli jako elementów menu podrzędnego. Zamiast tego musisz kliknąć „Inteligentne dokumenty > modele”, aby wyświetlić listę dostępnych modeli.
DEVSOL-1004 Obsługa dokumentów SmartDokumentacja w motywie Apigee DevConnect
Dodano obsługę Dokumentów inteligentnych w motywie Apigee DevConnect.
DEVSOL-999 Uaktualnij motyw Rubik do wersji 4.2
Motyw administratora Rubik został uaktualniony z wersji 4.1 do 4.2.
DEVSOL-984

Dodaj właściwość keyExpiresIn do encji DeveloperApp oraz opcję ustawiania jej wartości podczas tworzenia aplikacji
Domyślną wartość daty ważności klucza interfejsu API dla nowo tworzonych aplikacji możesz ustawić w interfejsie administracyjnym („Konfiguracja> Ustawienia portalu deweloperskiego > Konfiguracja aplikacji portalu dla programistów > Okres ważności danych logowania”). Wartość -1 oznacza, że klucze interfejsu API nie wygasają automatycznie lub można skonfigurować dowolną dodatnią liczbę dni.

Dla klientów, którzy potrzebują bardziej szczegółowej kontroli, dowolny moduł niestandardowy implementujący hook_devconnect_developer_app_presave() może zmienić wartość $form_state\['storage'\]\['entity'\]->keyExpirationIn. Powinna to być wartość liczbowa reprezentująca liczbę dni (lub ich część).

DEVSOL-972 Naprawiono błąd modułu Multimedia w YouTube
Naprawiono błąd związany z modułem Multimedia w YouTube, który powodował błąd krytyczny, który uniemożliwiał użytkownikom przesyłanie obrazów w przeglądarce plików.
DEVSOL-954 Dodaj zależność od modułu devconnect_developer_apps w module SmartDokumentacja
Wyłączenie modułu aplikacji dla programistów Devconnect powoduje błąd krytyczny na stronie ustawień SmartDokumentacja. Zależność od modułu aplikacji dla programistów Devconnect został dodany w module SmartDokumentacja, więc nie można wyłączyć modułu aplikacji dla programistów Devconnect, co zapobiega występowaniu tego problemu w przyszłości.
DEVSOL-933 Dodaj komunikat ostrzegawczy, gdy włączono devconnect_multiorg
Moduł devconnect_multiorg został wycofany. Tego modułu nie należy już używać. Jeśli moduł jest włączony, w systemie będzie wyświetlany komunikat ostrzegawczy.
DEVSOL-922 Moduł aktualizacji Drupal powinien być domyślnie włączony
Moduł aktualizacji Drupal jest włączony podczas instalacji, aby ostrzegać klientów o nieaktualnych modułach lub konieczności zainstalowania poprawek zabezpieczeń.
DEVSOL-903 Strona Kupione plany: wyświetlanie planów pogrupowanych według stanu
Na karcie „Kupione plany” na stronie „Katalogi i abonamenty” na stronie zarabiania widać teraz kupione abonamenty w tabeli posortowane według stanu. Tabelę można teraz sortować według dowolnej kolumny, klikając nagłówek tabeli.
DEVSOL-899 Program cron zgłasza naruszenie ograniczenia integralności PDOWyjątek
Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że uruchomienie programu cron powodowało zgłoszenie naruszenia ograniczenia integralności PDOWyjątek z powodu zduplikowanych wpisów w tabeli dc_dev_app_api_products.
DEVSOL-890 W formularzu dodawania/tworzenia aplikacji wyświetlaj tylko produkty Mint API dostępne do zakupu
Teraz dostępne jest ustawienie administratora, które pozwala lub nie zezwala na wyświetlanie w formularzu tworzenia aplikacji produktów, których deweloper nie może kupić. Aby zmienić to ustawienie, wybierz „Konfiguracja > Ustawienia zarabiania” i zmień ustawienie „Wyświetlanie usługi do tworzenia aplikacji”. Domyślnie w formularzu tworzenia aplikacji wyświetlane są tylko te usługi, z których deweloper może korzystać.
DEVSOL-874 Udostępnianie usług interfejsu API tylko określonym rolom deweloperów
Włączając moduł „DevConnect Limit API Product by Role” (Usługi interfejsu API ograniczenia DevConnect według roli), można teraz ograniczać dostępność usług API dostępnych deweloperom na podstawie ról Drupal przypisanych do tych Deweloperów.
DEVSOL-865 Moduł aktualizacji: wyłączenie aktualizacji kodu interfejsu
We wcześniejszych wersjach chmurowych dostępna była strona dostępnych aktualizacji w sekcji „Raporty > Dostępne aktualizacje” umożliwiająca administratorom aktualizowanie witryny przez FTP. Wyłączono tę opcję w przypadku użytkowników chmury, ponieważ powinni oni korzystać z panelu witryny do aktualizacji.
DEVSOL-851 Dane uwierzytelniające połączenia brzegowego są teraz szyfrowane i przechowywane w prywatnym systemie plików
Dla większego bezpieczeństwa dane uwierzytelniające połączenia brzegowego nie są już przechowywane w bazie danych, tylko szyfrowane i przechowywane w prywatnym systemie plików.
DEVSOL-823 Formatowanie strony w trybie konserwacji
Strona Konserwacja jest teraz poprawnie sformatowana we wszystkich przeglądarkach.
DEVSOL-793 Generowanie przychodu: tabela zarządzania użytkownikami jest niewłaściwie sformatowana
Tabela Użytkownicy z włączonym zarabianiem została zmieniona w ramach nowej funkcji firmowej. Jeśli ta strona została przez Ciebie dostosowana, zastosuj zmiany do nowej funkcji theme_apigee_company_company_developers() w module apigee_company.
DEVSOL-783 Strona z informacjami o banku zarabiania
Strona z informacjami o banku zarabiania wyświetla się teraz lepiej we wszystkich przeglądarkach.
DEVSOL-773 Wygasły abonament wskazuje inny aktywny abonament w portalu dla deweloperów
Jeśli abonament się zakończył, nie będzie już hiperlink do jego szczegółów, ponieważ nie można go już wyświetlić. Po kliknięciu nazwy abonamentu w tabeli „Kupione abonamenty” wyświetla się teraz karta z właściwym abonamentem.
DEVSOL-605 Okno modalne niewystarczające przedpłacone saldo w portalu deweloperskim powinno wyświetlać koszt i podatek
Okno Okno Niewystarczające saldo przedpłacone zawiera teraz informacje o kosztach i podatkach.
DEVSOL-523 Nie można usuwać aplikacji, gdy włączone jest zarabianie
Teraz można usuwać aplikacje, gdy zarabianie jest włączone. Poprzednie wersje podczas próby usunięcia aplikacji wyświetlały puste okno.
DEVSOL-487 Format dnia w funkcji Generowanie przychodu powinien być konfigurowany przez administratorów.
Format daty można teraz skonfigurować w sekcji Zarabianie w ustawieniach zarabiania dla formatów dat w Europie i Stanach Zjednoczonych.
DEVSOL-257 Potwierdzenie hasła w polu Utwórz formularz użytkownika administracyjnego podczas instalacji
Pole hasła administratora jest potwierdzone podczas instalacji.
DEVSOL-115 Opis ustawień portalu dla programistów
Tekst opisu elementów ustawień DevConnect na stronie „Configuration” (Konfiguracja)
DEVSOL-31 Dodaj formatowanie strony aplikacji
Poprawiono błędne ułożenie pól wyboru produktów w formularzu dodawania aplikacji.