15.05.2013 – informacje o wersji Apigee Edge w chmurze (zarabianie)

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

We wtorek 19 maja 2015 roku opublikowaliśmy nową wersję usługi zarabiania w chmurze w Apigee Edge.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z obsługą klienta Apigee.

Listę wszystkich informacji o wersji Apigee Edge znajdziesz w artykule Informacje o wersji Apigee.

Nowe funkcje i ulepszenia

Poniżej znajdziesz opis nowych funkcji i ulepszeń wprowadzanych w tej wersji.

E-maile z powiadomieniami dotyczącymi planu taryf

Nowy typ powiadomienia e-mail w ramach abonamentu pozwala powiadamiać deweloperów o osiągnięciu określonej transakcji lub limitu dolarów w zakupionych przez nich abonamentach z określonymi zakresami ilości lub cenami pakietowymi. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule o konfigurowaniu powiadomień za pomocą szablonów powiadomień.

Synchronizacja okresów opłaty cyklicznej i podstawy agregacji

W planie opłat mogły obowiązywać potencjalnie 2 różne okresy:

 • Cykliczny okres opłaty skonfigurowany na karcie Opłaty abonamentu, który określał, kiedy deweloperzy zostali obciążeni cykliczną opłatą.
 • Okres obowiązywania podstawy agregacji, zdefiniowany w arkuszu stawek w przypadku abonamentów z objętymi zakresami lub pakietami, który został określony, gdy deweloperzy wrócili do korzystania z pakietów.

Te dwa okresy są teraz zsynchronizowane. Jeśli w planie stawek występują zarówno opłata cykliczna o wartości innej niż zero, jak i karta stawek z ograniczeniem ilościowym lub z opłatą za pakiet, okres opłaty cyklicznej obowiązuje w obu przypadkach. Jeśli na przykład obowiązuje miesięczna opłata cykliczna, pakiety arkuszy stawek są też resetowane co miesiąc (domyślnie na początku miesiąca).

Jeśli nie ma opłaty cyklicznej, pakiety są resetowane na podstawie podstawy agregacji zdefiniowanej w arkuszu stawek. Jeśli na przykład deweloper zacznie używać arkusza stawek 19 dnia miesiąca, a podstawa agregacji jest ustawiona co miesiąc, użycie pakietów zostanie zresetowane miesiąc po 19 dniu miesiąca.

Podstawa agregacji jest wycofywana i zostanie usunięta z funkcji zarabiania w przyszłej wersji. Więcej informacji znajdziesz w artykule Określanie szczegółów abonamentu w arkuszu stawek.

Atrybuty niestandardowe w podsumowujących raportach o przychodach

Zasady rejestrowania transakcji pozwalają opcjonalnie rejestrować dane atrybutów niestandardowych z transakcji. Możesz teraz uwzględniać te niestandardowe atrybuty transakcji w podsumowaniach raportów o przychodach. Po dodaniu do organizacji właściwości MINT.SUMMARY_CUSTOM_ATTRIBUTES możesz określić, które atrybuty niestandardowe mają być dodawane do tabel bazy danych i używane w raportach.

Klienci korzystający z Cloud muszą skontaktować się z zespołem pomocy Apigee, aby włączyć tę usługę. Klienci Apigee Edge dla Private Cloud mogą ustawić tę flagę za pomocą podanego niżej wywołania interfejsu API i danych logowania administratora systemu.

curl -u email:password -X PUT -H "Content-type:application/xml" http://host:8080/v1/o/myorg -d \
"<Organization type="trial" name="MyOrganization">
  <Properties>
    <Property name="features.isMonetizationEnabled">true</Property>
    <Property name="MINT.SUMMARY_CUSTOM_ATTRIBUTES">[&quot;my_attribute_1&quot;,&quot;my_attribute_2&quot;]</Property>
    <Property name="features.topLevelDevelopersAreCompanies">false</Property>
  </Properties>
</Organization>"

Pamiętaj, że tablica atrybutów niestandardowych w wywołaniu interfejsu API jest zakodowana na potrzeby adresu URL.

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy.

Identyfikator problemu Opis
DEVRT-1583 Interfejs zarabiania z plakietką „Przyszłość” przy bieżącym planie taryfowym
DEVRT-1546 Limity abonamentów nie działają
DEVRT-1511 Błąd mint.resourceDidNotExist w przypadku istniejącego programisty