15.08.05 – informacje o wersji Apigee Edge w chmurze

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

We wtorek 4 sierpnia 2015 roku opublikowaliśmy nową wersję Apigee Edge w chmurze.

Nowe funkcje i ulepszenia

Poniżej znajdziesz opis nowych funkcji i ulepszeń wprowadzanych w tej wersji.

Kluczowa kolumna na stronie Aplikacje dla deweloperów

W organizacjach z dużą liczbą aplikacji deweloperskich (tysiącami) wyświetlanie kolumny Klucz na stronie Aplikacje dla programistów (która pokazuje liczbę kluczy na aplikację) może zmniejszyć wydajność wyświetlania. Aby w tej sytuacji zwiększyć wydajność wyświetlania, skontaktuj się z zespołem pomocy Apigee w celu ustawienia tej właściwości na poziomie organizacji: features.appsNoCredentialsEnabled = true. Ta właściwość usuwa kolumnę klucza. Pamiętaj jednak, że usunięcie kolumny Klucz uniemożliwi też wyszukiwanie według klucza i tajnego klucza klienta. (MGMT-2486)

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy.

Identyfikator problemu Opis
Wiele Naprawiono kilka drobnych błędów w edytorze proxy interfejsu API.