1.5.4 - Informacje o wersji Apigee Sense

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

Nowe funkcje i ulepszenia

Usługa Apigee Sense jest teraz dostępna w menu konsoli zarządzania Apigee Edge.

Dawniej konsolę Apigee Sense można było otworzyć bezpośrednio przez jej adres URL. Teraz otwiera się konsolę zarządzania Apigee Edge, a następnie menu Analizuj i Sense.

Menu Sense jest widoczne tylko dla użytkowników z poziomem uprawnień Użytkownik Sense lub Operator Sense. Więcej informacji o uprawnieniach Sense znajdziesz w sekcji dotyczącej wbudowanych ról Apigee Sense.