1.5.5 - Informacje o wersji Apigee Sense

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

Nowe funkcje i ulepszenia

Obsługa powiadomień z Apigee Sense

Apigee Sense możesz skonfigurować w taki sposób, aby powiadamiał Cię o liście wykrytych żądań do interfejsu API, które mogą być niepożądane. Gdy skonfigurujesz powiadomienia, Apigee Sense będzie wysyłać raport co 5 minut do podanego przez Ciebie identyfikatora URI webhooka.

Więcej informacji o konfigurowaniu powiadomień znajdziesz w sekcji Otrzymywanie powiadomień z Sense.