1.5.6 - Informacje o wersji Apigee Sense

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

Nowe funkcje i ulepszenia

Bardziej szczegółowy widok działań zastosowanych do adresów IP

Dla każdego adresu IP klienta uwzględnionego w analizie Apigee Sense umożliwia teraz wgląd w działania, które mogą wpływać na żądania z tego adresu. Szczegóły każdego adresu IP zawierają teraz listę działań wykonanych w przypadku danego adresu IP. Są one wymienione w kolejności od pierwszej do ostatniej.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o adresie IP, kliknij go. Na przykład w konsoli Apigee Sense kliknij menu Wykrywanie, a następnie Zgłoś. Na stronie raportu kliknij Widok listy, a potem kliknij adres IP.

Strona stanu ochrony umożliwiająca wyświetlanie działań włączonych dla każdego adresu IP klienta

Możesz teraz wyświetlić listę adresów IP klientów z działaniami, które podjęto w przypadku każdego z nich – Zezwól, Zablokuj lub Zgłoś. Możesz kliknąć adres IP na liście, aby wyświetlić więcej informacji o regułach zabezpieczeń włączonych dla tego adresu.

Aby otworzyć stronę Stan ochrony w konsoli Apigee Sense, kliknij menu Ochrona, a następnie Stan.