1.5.7 - Informacje o wersji Apigee Sense

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

Nowe funkcje i ulepszenia

Obsługa wstrzymywania wymuszania ochrony

Możesz wstrzymać i wznowić egzekwowanie zasad Apigee Sense zainicjowanych podczas wykonywania działań związanych z żądaniami. Gdy wstrzymasz egzekwowanie, Apigee Sense zachowa stan konfiguracji zabezpieczeń. Gdy wznowisz działanie, wymuszanie ochrony będzie kontynuowane z ustawieniami aktywnymi do momentu wstrzymania.

Ten poziom kontroli może Ci się przydać, jeśli chcesz, aby serwery proxy interfejsów API zwykle odbierały żądania z wyłączonym egzekwowaniem zasad, ale potrzebujesz możliwości szybkiego włączania wymuszania w przypadku ataku.