17.05.22.01 (zarabianie) – informacje o wersji Apigee Edge dla Public Cloud

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W czwartek 6 lipca 2017 r. zaczęliśmy publikować nową wersję Apigee Edge dla chmury publicznej.

Naprawione błędy

Poniższy błąd został naprawiony w tej wersji.

Identyfikator problemu Opis
DEVRT-3647 Ulepszenia obsługi interfejsu API stanu transakcji

Wprowadziliśmy te ulepszenia w zakresie łatwości obsługi interfejsu API stanu transakcji opisane w sekcji Wyświetlanie stanu transakcji.

  • Jeśli czas zakończenia utctime2 nie zostanie określony, zakres czasu będzie teraz miał postać: (utctime - 5s) <= txTime < (utctime + 5s)
  • Jeśli nie podasz godziny rozpoczęcia ani zakończenia, domyślnie zakres czasu będzie obejmować bieżący czas plus lub minus 5 sekund.
  • Jeśli sygnatury czasowe utctime i utctime2 są równe, zakres czasu będzie obejmował pełną sekundę.
  • Jeśli utctime ma wartość większą niż utctime2, wartości czasowe są zastępowane.
  • Jeśli sygnatury czasowe będą nieprawidłowo sformatowane, zostanie zwrócony komunikat z informacjami o wymaganym formacie.

Rozwiązaliśmy też problem z interfejsem API stanu transakcji.