17.06.27.00 – informacje o wersji portalu Apigee dla programistów

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

We wtorek 27 czerwca 2017 r. zaczęliśmy udostępniać nową wersję portalu usług dla programistów w chmurze.

Naprawione błędy

Poniższy błąd został naprawiony w tej wersji. Ta lista jest przeznaczona głównie dla użytkowników, którzy chcą sprawdzić, czy ich zgłoszenia do zespołu pomocy zostały rozwiązane. Jej zadaniem nie jest dostarczanie szczegółowych informacji o wszystkich użytkownikach.

Identyfikator problemu Opis
DEVSOL-2568 Nie zainstalowano biblioteki JavaScript Zaznaczającego składnię
Nie udało się włączyć modułu zaznaczania składni z powodu błędnie skonfigurowanej biblioteki w ostatniej wersji. W tej wersji poprawiono bibliotekę, aby umożliwić włączenie modułu wyróżniania składni.
DEVSOL-2567 Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: plik buildInfo nie powinien być dostępny w internecie
Ze względów bezpieczeństwa plik buildInfo pod adresem /buildInfo został usunięty. Aby sprawdzić wersję portalu dla programistów Apigee, zaloguj się w nim jako administrator, wybierz Raporty > Raport o stanie i wyświetl wersję w wierszu Zainstaluj profil.
DEVSOL-2566 Zaktualizuj moduły współtwórcy
Zaktualizowaliśmy te moduły do najnowszych wersji:
  • ckeditor 1.18
  • file_entity 2.2
  • jquery_update w wersji 3.0-alfa5
  • multimedia 2.8
  • media_ckeditor 2.1
  • media_youtube 3.4
  • module_filter 2.1
  • uuid 1.0
  • wyświetlenia 3,16
  • bootstrap 3.14.
DEVSOL-2564 Aktualizowanie wersji Drupal w chmurze
Wersja Drupal została uaktualniona do wersji 7.56. Więcej informacji o Drupal 7.56 znajdziesz na stronie https://www.drupal.org/project/drupal/releases/7.56