17.07.31.00 – informacje o wersji portalu Apigee dla programistów

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W poniedziałek 31 lipca 2017 r. zaczęliśmy publikować nową wersję portalu usług dla deweloperów w chmurze.

Naprawione błędy

Poniższy błąd został naprawiony w tej wersji. Ta lista jest przeznaczona głównie dla użytkowników, którzy chcą sprawdzić, czy ich zgłoszenia do zespołu pomocy zostały rozwiązane. Jej zadaniem nie jest dostarczanie szczegółowych informacji o wszystkich użytkownikach.

Identyfikator problemu Opis
DEVSOL-2258 Niektórych pól tekstowych nie można przetłumaczyć na język portugalski
Do systemu internacjonalizacji w systemie Drupal dodano brakujący tekst tłumaczenia w module Aplikacje Drupal Dev Portal. Wcześniej niektórych tekstów nie można było przetłumaczyć na stronach „Moje aplikacje”.
DEVSOL-2536 Zmiana nazwy aplikacji lub adresu URL wywołania zwrotnego powoduje usunięcie przez portal usług interfejsu API z aplikacji dewelopera.
Zaktualizowanie aplikacji dewelopera nie będzie już powodować usunięcia z niej produktów interfejsu API.
DEVSOL-2519 Smartdocs wykazuje niezadeklarowaną zależność od devconnect_developer_apps
Moduł Smartdocs nie wymaga już niepotrzebnie uzależnionej od modułu aplikacji dla programistów DevConnect.
DEVSOL-2492 Nieprawidłowe znaki zmiany znaczenia w kodzie HTML na stronie firmy
Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że w menu zarabiania pojawiały się symbole „Katalog i plany”, np. „Katalog i plany” w kodowaniu HTML.
DEVSOL-2490 Popraw wykorzystanie opcji określania daty dla planów stawek w modułach zarabiania
Dodaliśmy lepszą obsługę planów stawek zarabiania w różnych strefach czasowych.
DEVSOL-2440 Wywołanie wycofanego interfejsu API „limits” do zarządzania w dev Portal powoduje wyświetlenie błędu 404.
Zaktualizowaliśmy system, aby na potrzeby generowania przychodu był obsługiwany nowy interfejs API wyświetlania/planów zakupów.
DEVSOL-2436 W bazie danych DevPortal brakuje tabeli drupal_cache_mint podczas próby włączenia modułu Apigee_company Drupal w celu włączenia zarabiania
Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że konfiguracja zarabiania powodowała błąd: „BŁĄD: relacja „drupal_cache_mint” nie istnieje”.
DEVSOL-2419 Importowanie kodu JSON innego niż OpenAPI, ponieważ OpenAPI nie powoduje wyświetlania komunikatów o błędach
Importowanie dokumentu OpenAPI do SmartDokumentacja jest teraz weryfikowane w celu sprawdzenia, czy dokument jest w specyfikacji OpenAPI.
DEVSOL-2406 Linki w SmartDokumentach („Szczegóły wersji” lub „Edytuj wersję”) nie działają
Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że opcje „Szczegóły wersji” lub „Edytuj wersję” w menu czynności dotyczących wersji SmartDokumentów wyświetlały niewłaściwą stronę.
DEVSOL-2382 Funkcja „Blokowanie szablonów metod inteligentnych Dokumentów”
Utworzono nowe uprawnienie „Administrowanie szablonami SmartDokumentów”, aby umożliwić edytowanie szablonów SmartDokumentów lub ograniczyć tę funkcję do określonej roli.
DEVSOL-2380 Niezdefiniowany błąd indeksu w dziennikach Drupal
Z dziennika Drupal dotyczącego witryn włączonych do generowania przychodu usunęliśmy ten wprowadzający w błąd komunikat: Undefined index: role in Apigee\ManagementAPI\Company->listDevelopers()
DEVSOL-2375 Błąd nieprawidłowego adresu w dzienniku Drupal
Naprawiono błąd, który powodował dodawanie do dziennika nieprawidłowych błędów, jeśli w systemie nie skonfigurowano SMTP.
DEVSOL-2355 Limit czasu oczekiwania cURL powoduje wyświetlanie ostrzeżeń PHP i nieprawidłowych logów w narzędziu Edge-php-sdk
Naprawiono błąd polegający na tym, że przekroczenie limitu czasu powodowało wyświetlanie źle sformatowanych komunikatów logu.
DEVSOL-2336 Aktualizacja konfiguracji dostawcy usług płatniczych do generowania przychodu
Strona konfiguracji portalu dla programistów korzystających z płatności WorldPay Konfiguracja > Ustawienia zarabiania > Płatność cykliczna przez WorldPay służy teraz do konfigurowania danych do płatności WorldPay.
DEVSOL-2307 Dodaj ostrzeżenie/dokumenty, których moduł apigee_company może być używany tylko do zarabiania
Moduł apigee_company wymaga włączenia zarabiania. Jeśli włączysz moduł apigee_company, gdy zarabianie jest wyłączone, w raporcie o stanie witryny pojawi się komunikat ostrzegawczy.
DEVSOL-2270 Po najnowszej wersji funkcji zarabiania (2016–5 października 2016 r.) nie można zapisać informacji o firmie
Rozwiązaliśmy problem z zarabianiem, który powodował, że informacje o firmie nie były prawidłowo zapisywane.
DEVSOL-2175 Aliasy me i podstawowe moduły statystyk nie są dobrze ze sobą zgodne
Rdzeń Drupala i moduł kontrolowy „Me Aliases” zostały poprawione, aby można było jednocześnie włączyć moduł „Me Aliases” (Aliasy mnie) i podstawowy moduł statystyk. Więcej informacji znajdziesz na stronach https://www.drupal.org/node/1863260 i https://www.drupal.org/node/2076691.