17.10.11 - Apigee Edge for Public Cloud یادداشت‌های انتشار (UI)

شما در حال مشاهده اسناد Apigee Edge هستید.
مشاهده مستندات Apigee X.

در روز چهارشنبه، 11 اکتبر 2017، ما شروع به انتشار نسخه جدیدی از Apigee Edge برای Public Cloud کردیم.

اشکالات رفع شد

اشکالات زیر در این نسخه رفع شده است. این لیست در درجه اول برای کاربرانی است که بررسی می کنند تا ببینند آیا بلیط های پشتیبانی آنها رفع شده است یا خیر. برای ارائه اطلاعات دقیق برای همه کاربران طراحی نشده است.

شناسه شماره شرح
67005192 هنگام بررسی مجوزها، رابط کاربری باید مسیرهای رمزگشایی شده را مدیریت کند
رابط کاربری اکنون مسیرهای رمزگشایی شده را هنگام بررسی مجوزهای کاربر کنترل می کند.