17.11.06 - Apigee Edge برای یادداشت‌های انتشار عمومی Cloud (UI)

شما در حال مشاهده اسناد Apigee Edge هستید.
مشاهده مستندات Apigee X.

دوشنبه، 6 نوامبر 2017، انتشار نسخه جدیدی از Apigee Edge را برای Public Cloud آغاز کردیم.

اشکالات رفع شد

اشکالات زیر در این نسخه رفع شده است. این لیست در درجه اول برای کاربرانی است که بررسی می کنند تا ببینند آیا بلیط های پشتیبانی آنها رفع شده است یا خیر. برای ارائه اطلاعات دقیق برای همه کاربران طراحی نشده است.

شناسه شماره شرح
68357182

فایل CSV شامل داده های صحیح برای بازه زمانی نیست (شامل مجموعه کامل داده ها)
فایل CSV شامل داده های صحیح برای بازه زمانی مشخص نشده است. در عوض، مجموعه کامل داده ها در فایل گنجانده شد. این مشکل رفع شده است.

67650494 رابط کاربری Edge باید تغییرات محیط را ردیابی کند
در برخی موارد، تغییرات محیطی هنگام جابجایی بین صفحات در رابط کاربری ادامه نداشت. این مشکل رفع شده است.