18.02.15.00 – informacje o wersji portalu Apigee dla programistów

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W czwartek 15 lutego możesz się zgłosić do korzystania z nowej wersji portalu usług dla deweloperów w chmurze. Zobacz, jak zastosować aktualizacje Apigee do portalu dla programistów w chmurze publicznej?

Naprawione błędy

Poniższy błąd został naprawiony w tej wersji. Ta lista jest przeznaczona głównie dla użytkowników, którzy chcą sprawdzić, czy ich zgłoszenia do zespołu pomocy zostały rozwiązane. Jej zadaniem nie jest dostarczanie szczegółowych informacji o wszystkich użytkownikach.

Identyfikator problemu Nazwa komponentu Opis
73386024 Portal dla programistów – Drupal

Wersja zabezpieczeń Entity API w wersji 7.x-1.9
Moduł encji ma teraz aktualizację zabezpieczeń. Ta wersja aktualizuje moduł encji z 7.x-1.8 do 7.x-1.9.