18.07.16.00 – informacje o wersji portalu Apigee dla programistów

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W poniedziałek 16 lipca możesz zastosować nową wersję portalu usług dla deweloperów. Zobacz, jak zastosować aktualizacje Apigee do portalu dla programistów w chmurze publicznej?

Naprawione błędy

Poniższy błąd został naprawiony w tej wersji.

Identyfikator problemu Nazwa komponentu Opis
111317972 Portal dla programistów – Drupal

Zalecenie dotyczące bezpieczeństwa modułu Drupal UUID: średnio krytyczne – dowolne przesłanie pliku – SA-CONTRIB-2018-045
Unikalny identyfikator użytkownika – umiarkowanie krytyczna aktualizacja zabezpieczeń. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.drupal.org/sa-contrib-2018-045