19.05.23.00 – informacje o wersji portalu Apigee dla programistów

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W czwartek 23 maja możesz zgłosić się do korzystania z nowej wersji portalu dla deweloperów Drupal 7. Zobacz, jak zastosować aktualizacje Apigee do portalu dla programistów w chmurze publicznej?

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy.

Identyfikator problemu Nazwa komponentu Opis
133128104 Portal dla programistów – Drupal

Inne poprawki zabezpieczeń

Aby mieć pewność, że korzystasz z najnowszej wersji, zaloguj się w portalu dla programistów jako administrator, wybierz Raporty > Raport o stanie i sprawdź, czy pole Zainstaluj profil odzwierciedla tę wersję: apigee (apigee-19.05.23.00)