19.06.27 – informacje o wersji zintegrowanego portalu Apigee Edge

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W czwartek 27 czerwca rozpoczniemy publikowanie nowej wersji zintegrowanego portalu Apigee Edge.

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy. Ta lista jest przeznaczona głównie dla użytkowników, którzy chcą sprawdzić, czy ich zgłoszenia do zespołu pomocy zostały rozwiązane. Jej zadaniem nie jest dostarczanie szczegółowych informacji o wszystkich użytkownikach.

Identyfikator problemu Nazwa komponentu Opis
136175232 Zintegrowany portal

Wypróbuj ten interfejs API nie działa w zintegrowanym portalu

W przypadku żądań do interfejsu API, które wymagają autoryzacji, funkcja Wypróbuj ten interfejs API nie działała. Naprawiliśmy ten problem.