19.07.16 – informacje o wersji zintegrowanego portalu Apigee Edge

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

We wtorek 16 lipca zaczniemy udostępniać nową wersję zintegrowanego portalu Apigee Edge.

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy. Ta lista jest przeznaczona głównie dla użytkowników, którzy chcą sprawdzić, czy ich zgłoszenia do zespołu pomocy zostały rozwiązane. Jej zadaniem nie jest dostarczanie szczegółowych informacji o wszystkich użytkownikach.

Identyfikator problemu Nazwa komponentu Opis
137658813 Zintegrowany portal

Portale używające motywu sprzed Angular nie renderują dokumentacji API

Rozwiązaliśmy ten problem w przypadku portali używających motywu sprzed Angular.

137283583 Zintegrowany portal

Gdy deweloper aktualizuje aplikację w portalu, atrybuty niestandardowe w tej aplikacji są usuwane.

Naprawiliśmy ten problem. Atrybuty niestandardowe nie są już usuwane podczas aktualizowania aplikacji w portalu.

135967798 Zintegrowany portal

Komunikat „Wystąpił nieoczekiwany błąd” zwrócony przez dostawcę tożsamości

Naprawiliśmy ten problem.