19.07.29 - یادداشت‌های انتشار Apigee Edge برای Public Cloud

شما در حال مشاهده اسناد Apigee Edge هستید.
مشاهده مستندات Apigee X.

در روز سه‌شنبه، 20 آگوست 2019، انتشار نسخه جدیدی از Apigee Edge را برای Public Cloud آغاز کردیم.

ویژگی های جدید

بخش زیر ویژگی جدید این نسخه را خلاصه می کند.

پشتیبانی از افزودن خط مشی های JWS به پروکسی API با استفاده از UI

خط‌مشی‌های جدید JWS زیر اکنون می‌توانند با استفاده از رابط کاربری Apigee Edge به پروکسی API شما اضافه شوند:

برای اطلاعات بیشتر درباره پیوست کردن خط‌مشی‌ها با استفاده از UI، به پیوست کردن و پیکربندی خط‌مشی‌ها در رابط کاربری مراجعه کنید.