19.09.25.00 – informacje o wersji portalu Apigee dla programistów

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W środę 25 września możesz zgłosić do programu nową wersję portalu dla deweloperów Drupal 7. Zobacz, jak zastosować aktualizacje Apigee do portalu dla programistów w chmurze publicznej?

Nowe funkcje i ulepszenia

W tej sekcji opisaliśmy nowe funkcje i ulepszenia wprowadzone w tej wersji.

Podczas tworzenia pakietu PHP SDK uruchom optymalizator automatycznego ładowania komponentu composer

W celu zwiększenia wydajności podczas tworzenia pakietu SDK Apigee Edge PHP optymalizacja modułu automatycznego ładowania jest wykonywana.

Obsługa PHP 7.2

Obsługa języka PHP 7.2, w tym następujące aktualizacje:

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy.

Identyfikator problemu Nazwa komponentu Opis
136112141 Portal dla programistów – Drupal

Interaktywne dokumenty nie działają po wydaniu zabezpieczeń

Rozwiązaliśmy problem z funkcją „Wypróbuj teraz” w SmartDokumentacja, która zakłócała uwierzytelnianie OAuth2.

134425292 Portal dla programistów – Drupal

Stan aplikacji i usługi w portalu dla deweloperów jest niezgodny ze stanem w Edge

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja dewelopera mogła wyświetlać nieprawidłowy stan, jeśli tylko 1 usługa interfejsu API tej aplikacji została zatwierdzona lub unieważniona. Stan aplikacji w każdej usłudze API ma teraz taki sam stan jak w interfejsie Apigee Edge.

131693372 Portal dla programistów – Drupal

Zarabianie: usunięcie karty Otrzymane rachunki

Mechanizm rozliczeń zarabiania został wycofany, dlatego usunęliśmy stronę „Otrzymane rachunki”, która służyła do wyświetlania zestawień płatności po wykonaniu usługi.

130756008 Portal dla programistów – Drupal

Przychody z płatności Worldpay: wyświetlono nieprawidłowy błąd: „Brakujące parametry adresu URL”

  • Moduł Apigee Monetization Worldpay nie będzie już próbował weryfikować parametrów odpowiedzi pochodzących z płatności Worldpay w przypadku zwracania błędu. Wcześniejsze działanie spowodowałoby wyświetlenie błędu „Odpowiedź serwera Worldpay nie zawiera tych parametrów adresu URL: %missing_params.”, co nie będzie prawdziwe. Ten komunikat dotyczący poprawienia ustawień Worldpay nie jest już wyświetlany po zwróceniu komunikatów o błędach. Zamiast tego rejestruje wszystkie parametry i informacje o odpowiedzi w dziennikach Drupal w celu inspekcji.
  • Kategoria logu używana przez moduł Apigee Monetization Worldpay podczas logowania to teraz „devconnect_mint_Worldpay”. Wcześniej był ustawiony na wiele ciągów znaków, które nie były zgodne ze standardowymi konwencjami używania nazwy modułu w systemie Drupal.
130354871 Portal dla programistów – Drupal

Zarabianie: zakupy kartą kredytową Worldpay z kontem testowym Apigee kończą się niepowodzeniem

  • Pole „Tajny MAC” we wczesnych wersjach było szyfrowane, ale już tak nie jest. Jeśli po uaktualnieniu masz problemy, upewnij się, że pole „Tajny MAC” w ustawieniach modułu Apigee Worldpay jest takie samo jak „Tajny MAC” na koncie Worldpay.
  • Do ustawień modułu Apigee Worldpay dodano nowe ustawienie, aby na potrzeby debugowania wyłączyć weryfikację odpowiedzi Worldpay. Nie zalecamy wyłączania tego ustawienia na stronach produkcyjnych.
  • Jeśli podczas przetwarzania Worldpay wystąpi błąd, strona odpowiedzi umożliwia ukrycie odpowiedzi o błędzie i powrót na stronę karty kredytowej Worldpay. Zmieniliśmy ten proces, aby wrócić na stronę „Rozliczenia i raporty”, aby łatwo było zauważyć błąd.
130353676 Portal dla programistów – Drupal

Zarabianie: zdjęcia kart kredytowych Worldpay zostały usunięte

Usunęliśmy linki do witryny Worldpay ze zdjęciami kart kredytowych, ponieważ nie są już dostępne. Przeniesiono obraz Worldpay do modułu zamiast linku do strony Worldpay.

124121539 Portal dla programistów – Drupal

Nieprawidłowa nazwa podczas usuwania aplikacji po zmianie

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że na ekranie potwierdzenia usunięcia zamiast „Wyświetlana nazwa aplikacji” na ekranie była widoczna „nazwa aplikacji”, co mogło powodować dezorientację podczas usuwania aplikacji, której nazwę zmieniono.

124011009 Portal dla programistów – Drupal

Nie można dodać dewelopera w firmie, ponieważ w interfejsie Apigee Edge API w adresie e-mail dewelopera jest rozróżniana wielkość liter

Gdy zapraszasz użytkownika do firmy, na której chcesz zarabiać, korzystamy z adresu e-mail użytkownika Drupala, aby mieć pewność, że zgłoszenie zostanie prawidłowo zarejestrowane.

119126974 Portal dla programistów – Drupal

SmartDokumentacja: wyświetlanie węzłów metod ze starych wersji

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że po usunięciu metody dokument SmartDokumentacja OpenAPI wyświetlał stare wersje metody.